200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupiją ir visus jos bendradarbius

2017 sausio 10

2017-ųjų metų darbai Vilniaus arkivyskupijoje prasidėjo maldos bendryste. Sausio 10 d., antradienį, Vilniaus arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupiją ir visus, šioje arkivyskupijoje atliekančius vienokį ar kitokį darbą Bažnyčios labui. Kartu su arkivyskupijos centrų, organizacijų, grupių, katalikiškos žiniasklaidos ir kitų veiklų atstovais meldėsi arkivyskupijos ganytojai arkivysk. Gintaras Grušas ir vysk. Arūnas Poniškaitis, kun. Kęstutis Dvareckas ir kun. Mindaugas Bernotavičius.

Pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas kvietė pasitikėti Dievo Apvaizda ir dažnai prisiminti, kad sunkumai, su kuriais susiduriame, taip pat gali būti Apvaizdos plano dalis. Jis nurodė arkivysk. Teofiliaus Matulionio pavyzdį – arkivysk. Matulionis net tremtį priėmė kaip galimybę darbuotis dėl Evangelijos ir dėkojo Dievui už šią galimybę. „Būkime tikri, kad Dievas gali per mus nuveikti didžių dalykų – tokių, kurie pranoksta mūsų tikėjimą ir numatymą“, – sakė ganytojas.

Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupiją ir jos bendradarbius bus aukojamos kiekvieno mėnesio antrąjį antradienį 9 val. Vilniaus arkikatedroje. Kviečiami visi, besidarbuojantys Vilniaus arkivyskupijos centruose, katalikiškose organizacijose, judėjimuose, katalikiškoje žiniasklaidoje, leidyboje, švietime.

Kategorijos: Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt