200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Parapijoje – iniciatyva melstis už emigravusius artimuosius

2016 kovo 2

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį 11.30 val. yra aukojamos šv. Mišios už emigravusius artimuosius. Užsukus į šv. Petro ir Povilo bažnyčią bet kuriuo metu galima rasti specialų atviruką, skirtą intencijai už emigravusius artimuosius užrašyti.

Užrašytą atviruką reikia įmesti į dėžę su užrašu MALDA UŽ EMIGRAVUSĮ ARTIMĄJĮ (piniginės aukos nerenkamos) ir kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį visomis atvirukuose surašytomis intencijomis bus aukojamos šv. Mišios. Atviruke surašyti artimųjų ar draugų vardai įsilies į bendrą tikinčiųjų maldą už toli nuo Tėvynės esančius, gyvenančius, dirbančius, gal net vargstančius brangius žmones.

Parapijos tikintieji pasakojo, kad mintis kartu melstis už emigrantus kilo pastebėjus, jog dažną iš mūsų yra palietęs išsiskyrimo ilgesys dėl emigravusių artimųjų, draugų, kaimynų, bičiulių. „Nuoširdžiai tikėdami maldos galia ir melsdamiesi už svetur laimės ieškančius savo artimuosius, galėtume padaryti tikrą stebuklą: galbūt sulauktume daugiau sugrįžtančių į namus, gal  mūsų dėmesys nuskaidrintų emigranto gyvenimo kasdienybę. Gailestingumas yra džiaugsmo, giedrumo, ramybės versmė ir mūsų išganymo sąlyga“, – sakė parapijiečiai.

Parengta pagal Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos informaciją

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt