Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje 2016-03-01

Kun. Virginijus Česnulevičius atleistas iš Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios Rektoriaus pareigų, paliekant toliau eiti kitas turimas pareigas.

Kun. dr. Pablo Gil Nogués paskirtas Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios Rektoriumi.

Kun. Jan Mackevič atleistas nuo pareigos aptarnauti Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčią, paliekant toliau eiti kitas turimas pareigas.

Mons. Vaclav Volodkovič atleistas iš Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos Administratoriaus pareigų, paliekant toliau eiti kitas turimas pareigas.

Kun. Kazimir Gvozdovič atleistas iš Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos Administratoriaus pareigų ir paskirtas Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos Administratoriumi pavedant aptarnauti Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčią.