200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Mirė kun. Gintautas Stanevičius (1970 – 1995 – 2015)

2015 birželio 22

Birželio 21 d. mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Gintautas Stanevičius, prieš porą dienų sulaukęs 45 metų amžiaus.

Velionis gimė 1970 m. birželio 19 d. Varėnos r., Paūlių kaime, Marcinkonių parapijoje. Užaugo Varėnoje, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo pakrikštytas bei vėliau priėmė Sutvirtinimo sakramentą. 1977–1988 metais mokėsi Varėnos I vidurinėje mokykloje. 1989 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs, 1995 m. birželio 3 d. Vilniaus katedroje įšventintas kunigu.

Kun. Gintautas Stanevičius dirbo šiose parapijose:

1995 m. birželio 3 d. paskirtas Visagino parapijos vikaru;

1997 m. rugsėjo 12 d. – Marcinkonių parapijos klebonu bei Kabelių parapijos administratoriumi;

2002 m. rugpjūčio 19 d. – Rūdiškių bei Paluknio parapijų klebonu.

2006 m. gegužės 30 d., atsižvelgiant į kun. Gintauto Stanevičiaus prašymą, jam leista apsigyventi Pilnų namų bendruomenėje ir tirti save dėl pasišventimo šiai bendruomenei.

Nuo 2008 m. rugpjūčio 29 d. kun. Gintautas Stanevičius negalėjo eiti kunigo pareigų. Pastaruoju metu dėjo pastangas sugrįžti į kunigišką tarnystę.

Kun. Gintautas Stanevičius pašarvotas gimtosios Marcinkonių parapijos bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos birželio 23-iąją, antradienį, 12 val. Velionis bus palaidotas Varėnos r. Paūlių kaimo kapinėse.

Gailestingasis Viešpats tesuteikia jam amžinąjį atilsį ir ramybę.

Kategorijos: Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt