200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Penktadienį ir šeštadienį – „24 Valandos Viešpačiui“ Vilniaus arkikatedroje

2016 kovo 3

Visame pasaulyje kovo 4-5 dienomis popiežiaus Pranciškaus kvietimu parą bus atviros šventovių durys. Akcija „24 valandos Viešpačiui“ Vilniuje vyks pagrindinėje miesto šventovėje – Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje. Nuo penktadienio 19 val. iki šeštadienio 19 val. kiekvienas užėjęs į katedrą ras laukiantį kunigą, pas kurį galės atlikti išpažintį arba pasikalbėti. Katedroje visą naktį budės dvasininkai iš įvairių Vilniaus bažnyčių.

„24 valandos Viešpačiui“ prasidės atgailos pamaldomis, kurioms vadovaus Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Visą parą bus adoruojamas Švč. Sakramentas, meldžiamasi ir giedama. Akcija baigsis kun. dr. Dariaus Trijonio katecheze „Kaip gerai atlikti išpažintį?“ ir iškilmingomis šv. Mišiomis.

Trečią kartą popiežiaus Pranciškaus iniciatyva vyksianti maldos akcija šiemet ypatingai svarbi dėl paskelbtojo Gailestingumo jubiliejaus. Popiežius Pranciškus kviečia ryžtis išpažinčiai tuos, kurie paskutinį kartą ją atliko labai seniai, kartu ragindamas nuodėmklausius pasitikti kiekvieną taip, kaip tėvas pasitiko sugrįžtantį sūnų palaidūną.

„Tiek daug žmonių, tarp jų jaunimo, grįžta prie Sutaikinimo sakramento ir per šią ypatingą patirtį iš naujo atranda kelią pas Viešpatį, išgyvendami intensyvios maldos akimirkas ir iš naujo aptikdami gyvenimo prasmę“, – rašoma Gailestingumo jubiliejaus paskelbimo bulėje „Misericordiae Vultus“. Pranciškus ragina Jubiliejaus proga atrasti gailestingumą – galią, pabudinančią naujam gyvenimui ir įkvepiančią drąsos su viltimi žvelgti į ateitį.

„24 valandos Viešpačiui“ Vilniaus arkikatedroje programa:

Kovo 4 d.

19.00 val. Atgailos pamaldos. Veda Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas

Švč. Sakramento adoracija ir išpažinčių klausymas nuo kovo 4 d.  19 val. iki kovo 5 d. 19 val.

Kovo 5 d.

16.50 val. Gailestingumo jubiliejaus himnas ir malda

17.00 val. Katechezė „Kaip gerai atlikti išpažintį?“ – Telšių katedros adm. kun. dr. Darius Trijonis

17.30 val. Iškilmingos šv. Mišios

 

Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus proga Vilniuje Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje, Aušros Vartų koplyčioje ir Gailestingumo šventovėje yra atvertos Šventosios durys. Šiose bažnyčiose kasdien klausoma išpažinčių. Vilniaus senamiestyje stovinti Dievo Gailestingumo šventovė, Domininkonų g. 12, maldai yra atvira visą parą ištisus metus.

 

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt