Kościół w Trokach będzie bazyliką

2017 Sierpień 29

Kościół p. w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach uzyskał szczególną uwagę papieża Franciszka – kościołowi zostanie nadany honorowy tytuł bazyliki. 3 września w Trokach podczas Mszy  św. Odpustowej o godz. 10 (w jęz. polskim), o godz. 12 (w jęz. litewskim) arcybiskup wileński Gintaras  Grušas odczyta dekret Stolicy Apostolskiej, którym kościół w Trokach ogłosi bazyliką. Tradycyjny odpust Trocki odbędzie się w dniach 1-8 września. Wraz z nim rozpoczyna się jubileuszowy rok 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Trockiej, Patronki Litwy.

Arcybiskup Gintaras Grušas twierdzi: „Nadając kościołowi w Trokach tytuł bazyliki, papież podkreśla szczególną rolę Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy, w historii Litwy. Od czasów Witolda Wielkiego Matka Boża wstawia się tu za swoimi dziećmi, prowadzi w sukcesach i pociesza w trudnościach. Ojciec Święty zachęca nas, abyśmy powrócili do swojej Matki, odważnie, z ufnością nieśli jej swoje prośby. Zapraszam ludzi całej Litwy, by jak pielgrzymi przybyli do Trok. Tu, w kościele w Trokach, przy ikonie Patronki Litwy, prośmy o pokój dla naszej ojczyzny i całego świata“.

„Tak jak przed 300 laty papież ofiarował Matce Bożej w Trokach korony, tak teraz Ojciec Święty nasz kościół i wspólnotę obdarza szczególną uwagą, nadając kościołowi w Trokach honorwy tytuł Bazyliki. Podczas całego roku jubileuszowego szczególnie czekamy na pielgrzymów i gości z Litwy oraz zagranicy“ – mówi proboszcz parafii Trockiej ks. Jonas Varaneckas.

Od 3 września kościół w Trokach już będzie nazywany bazyliką p. w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Bazylika – to honorowy tytuł, nadawany przez papieża dla kościołów, mających szczególne znaczenia na całym świecie. Fundatorem kościoła w Trokach był Wielki Książę Litwy Witold. Łaskami słynący obrazu Matki Bożej Trockiej 4 września 1718 r. jako pierwszy obraz w Wielkim Księstwie Litewskim został koronowany koronami papieskimi. Obraz Matki Boskiej Trockiej, Patronki Litwy, od wieków czczą katolicy, prawosławni, musulmanie i in., a kościół w Trokach od wieków odwiedzają pielgrzymi z Litwy, Polski, Białorusi, Łotwy i innych państw.

Od 1 września na Litwie rozpoczyna się ogłoszony przes biskupów Litwy jubileusz 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy. Główne obchodzy jubileuszu odbędą się na początku września 2018 r.  – w tym roku będzie obchodzone stulecie Litwy. Sejm Litwy 2018 r. utwierdził rokiem wspomnienia rocznicy 300-lecia koronacji obrazu obrazu Matki Boskiej Trockiej, Patronki Litwy.

Przygotowaniem do uczczenia 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu jak też obchodów 100-lecia Litwy jest akcja „Modlitwy za miasto i ojczyznę”. Co miesiąc odbędą się w Trokach wieczory modlitwy i uwielbienia w intencji mieszkańców Trok i całego kraju. W roku jubileuszowym odbędzie się Międzynarodowy Kongres Mariologiczny w Trokach, Międzynarodowa Konferencja w Sejmie poświęcona jubileuszowi, w Trokach odbędą się wykłady tematyczne oraz wydarzenia kulturalne.

Bazylika w Trokach będzie ósmą bazyliką na Litwie. Tytuł bazyliki dotychczas nadany jest katedrom w Wilnie i Kownie, świątyniom w Szydłowie, Kalwarii Żmudzkiej, Marjampolu, Krakinowie oraz kościółowi  Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie. Rozróżnia się dwa rodzaje bazylik – Większa, (wszystkie cztery znajdują się w Rzymie) i mniejsze, których na całym świecie jest około dwóch tysięcy.

PROGRAM ODPUSTÓW

Kategorie: Diecezja, Litwa, Parafie

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt