200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Kazitiškio bažnyčioje užgesintas gaisras

2016 balandžio 14

Balandžio 9 d., šeštadienį, Ignalinos r. degė Kazitiškio Šv. vysk. Stanislovo bažnyčia. Nuo gaisro labiausiai nukentėjo mūrinės bažnyčios presbiterija – sudegė Dievo stalas, išdegė grindys, bažnyčios vidus smarkiai aprūko. Tai buvo antrasis bažnyčios gaisras per savaitę Ignalinos dekanate. Antradienį sudegė Ceikinių Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia.

Kazitiškio parapiją aptarnaujantis Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos parapijos administratorius kun. Sigitas Grigas sakė, kad gaisro padaryti nuostoliai nėra tokie dideli, vis dėlto laukia rimti darbai, kol ugnies pėdsakai bus panaikinti. Kun. S. Grigas dėkoja atsiradusiems rėmėjams, pasiūliusiems pagalbą bažnyčiai tvarkyti. Kaimyninės Dūkšto parapijos tikintieji vienijasi su Kazitiškio parapijiečiais ir balandžio 24 d. rengia susibūrimą, kuriame bus renkamos aukos Kazitiškio bažnyčios remontui.

Vilniaus arkivyskupija dėkoja abiejuose gaisruose pasiaukojamai dirbusiems ugniagesiams ir visiems, prisidėjusiems šalinant nelaimės padarinius.

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt