200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Ignalinoje – kun. Jono Kardelio jubiliejus

2016 balandžio 15

Balandžio 11 d. Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje vyko dviguba šventė – minėtas kun. Jono Kardelio 50-ies metų kunigystės jubiliejus ir konsekruotas naujas bažnyčios Dievo stalas bei pašventintas tabernakulis.

Sveikindamas kunigą jubiliatą Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas perdavė jam popiežiaus Pranciškaus ypatingąjį palaiminimą. Paminėti kun. Jono Kardelio jubiliejų susirinko kunigai iš Ignalinos dekanato parapijų ir kitų miestų. Dievo palaimos ir ilgų metų linkėjo ilga eilė sveikintojų, sutikusių kun. Joną jo kunigystės kelyje.

Šventės aprašymą ir nuotraukų galeriją rasite Ignalinos parapijos puslapyje.

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt