200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Ekumeninės pamaldos Vilniuje, užbaigiant maldų už krikščionių vienybę savaitę

2015 sausio 25
Nuotraukos autorius - Vilniaus kunigų seminarija

Maldų už krikščionių vienybę savaitė Vilniuje buvo užbaigta sausio 25 d. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje vykusiomis ekumeninėmis pamaldomis, kurias vedė kun. Rytis Gurkšnys SJ.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, sveikindamas visus susirinkusiuosius, sakė, kad krikščionis ypač šiemet vienijo bendri darbai, tačiau labiausiai mus vienija Jėzus Kristus, todėl mūsų bendra malda, kuri veda vienybės link, yra šios ekumeninės kelionės esmė.

Maldos susibūrime taip pat dalyvavo Evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, ortodoksų vyskupas Inokentijus kartu su savo bažnyčių kunigais. Į bendrą maldą įsijungė ir graikų apeigų katalikų, metodistų, Evangelikų reformatų, Naujojo Testamento baptistų, Laisvųjų krikščionių konfesijų dvasininkai.

Po pamaldų dvasininkai ir jų bendruomenių nariai susirinko pabendrauti prie puodelio arbatos ir lietuviškos duonos stalo. Tai buvo proga susitikti, susipažinti ir kartu pašlovinti mūsų Viešpatį, kuris mus visus jungia.

Vilniaus arkivyskupijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt