200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Diakonu įšventintas Renatas Švenčionis

2016 gegužės 29

Gegužės 28 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje klierikas Renatas Švenčionis buvo Vilniaus Arkivyskupo Gintaro Grušo įšventintas į diakonų luomą, kad ypatingai atsidėtų Bažnyčios tarnystei. Šv. Mišias koncelebravo seminarijos vadovybė, broliai kunigai, dalyvavo šventinamojo artimieji, draugai, seminarijos bendruomenė.

Arkivyskupas savo pamoksle kalbėjo, kad ši diakono tarnystė kaip nuolanki meilė reikalauja pamiršti save ir aukotis dėl kitų, su džiaugsmu tarnauti, su džiaugsmu skleisti Kristaus Gerąją Naujieną. Arkivyskupas kvietė atiduoti širdį Viešpačiui, gyventi maldos gyvenimą, melstis už Dievo Tautą ir vis labiau panašėti į Kristų.

Diakonas Renatas Švenčionis yra iš Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos. Jis šiemet baigė studijas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje apsigynęs magistro darbą.

Malda lydėkime diakoną Renatą jo kunigystės kelyje!

Daugiau nuotraukų

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt