Vyskupai su Šv. Kalėdomis sveikino įkalintuosius

Gruodžio 30 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas Gailestingumo metų Šv. Kalėdų proga lankėsi Vilniaus pataisos namuose, o Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime – Vilniaus vyskupas augziliaras A. Poniškaitis. Vyskupai ir nuolat kalinius lankantys kunigai aukojo šv. Mišias, dalyvavo agapėse su kaliniais ir savanoriais, bendravo su įstaigų vadovybe.

Šis vyskupų apsilankymas vyko  šv. Kalėdų ir neseniai prasidėjusių Gailestingumo metų proga. Kaliniai daugiau išgirdo apie Ypatingąjį Jubiliejų ir galimybę pelnyti Jubiliejinius atlaidus. „Įkalintieji taip pat yra kviečiami gauti šiuos Atlaidus, nes Dievo meilė neturi ribų ir kviečia net ir tuos, kurie atlieka pelnytą bausmę, gyventi viltimi ir pagal galimybes noriai prisidėti prie gėrio skleidimo pasaulyje. Kaliniai galės gauti šiuos Atlaidus įkalinimo įstaigos koplyčioje, o kiekvieną kartą su malda žengdami pro savo kameros duris, jie tebūna tikri, kad Dievo galybė geba iš tiesų perkeisti žmogaus širdį, ir tepasijunta lyg žengtų pro Gailestingumo duris.“ (Vilniaus arkivyskupo dekretas dėl Gailestingumo durų Vilniaus arkivyskupijoje).