Vyskupai kviečia susitikti su vargstančiais

Sekmadienį Vilniuje, Antakalnyje, socialinės integracijos centre „Betanija“ prie bendro pietų stalo susės ir vargstantieji, ir vyskupai. Taip šiemet lapkričio 19-ąją pirmą kartą minima popiežiaus Pranciškaus paskelbta Pasaulinė vargstančiųjų diena. Artėjant vargstančiųjų dienai vyskupai išplatino laišką, kuriame kviečia kiekvieną atsiverti tikram susitikimui su vargšais. Laiške siūlomi konkretūs veiksmai, kaip dalijimąsi paversti gyvenimo stiliumi.

Vyskupai ragina tikinčiuosius nelikti abejingus ir matyti pagalbos reikalingus žmones: „Pastebėkime savo vargstančius brolius ir seseris, stabtelėkime ir skirkime laiko pasikalbėti ar bent paklausti vardo, pasiūlykime savo pagalbą, aplankykime vienišus ar sergančius žmones, kantriai juos išklausykime, pasidalinkime savo patirtimi ir sustiprinkime viltį, o gal net pasimokykime iš jų, kaip priimti gyvenimo negandas.“

Kreipimesi kviečiama parodyti konkrečią artimo meilę: „Tai galime padaryti paprastais ir mažais gestais: padrąsinkime, motyvuokime vargstančiuosius, kad nenuleistų rankų ir toliau stengtųsi, parodykime galimybes, kurių galbūt nemato, skatinkime imtis atsakomybės už savo gyvenimą. Ryžkimės dovanoti savo laiko įsitraukdami į gailestingumo darbų tarnystę savo parapijoje, gal net savanoriaudami advento akcijoje „Gerumas mus vienija“, prisidėdami prie „Carito“ ar kitos pagalbą vargstantiems teikiančios organizacijos veiklos.“

Laiške įvardijama, kad skurdas veda į susvetimėjimą ir šeimų atsiskyrimą, kai ieškantys pragyvenimo galimybių išvažiuoja toli nuo savo namų; dėl skurdo žmonės patenka į prekybos žmonėmis tinklą, nes vargstantieji lengvai pasiduoda apgaulei ir baisiam išnaudojimui; skurdas veda į tolimesnę nelygybę ir atskirtį visuomenėje, nes skurstančių šeimų vaikai neturi galimybių įgyti tokį pat visapusišką išsilavinimą kaip turtingųjų.

Kreipimesi perspėjama, jog nereiktų galvoti, kad vargstantieji yra tik priėmėjai teikiamos pagalbos ir geros valios gestų, kuriais tiesiantis pagalbos ranką siekia nuraminti savo sąžinę. „Vargšai nėra problema: jie yra šaltinis, iš kurio galime semtis, kad priimtume Evangelijos esmę ir ja gyventume.“

Vyskupai kviečia tikinčiuosius konkrečius darbus daryti su malda: „Išlikime jautrūs, mokykimės iš Kristaus, maldoje vienykimės su kiekvienu pagalbos reikalingu žmogumi. Visų mūsų iniciatyvų ir darbų pagrindas visuomet tebūna malda.“

Lygiai prieš metus užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų, popiežius Pranciškus pakvietė kasmet minėti Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Vargstančiųjų diena Vilniuje sutampa su pagrindine Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų diena.

Katalikų Bažnyčioje kiekvienas tikintysis pirmiausia asmeniškai kviečiamas padėti vargstančiam, o taip pat įsitraukti į bendruomeninę tarnystę dalyvaujant parapijos, vyskupijos „Carito“ ar kitos pagalbą vargstantiems teikiančios organizacijos veikloje.

Parengta pagal Lietuvos vyskupų ganytojiškąjį kreipimąsi Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga