Vilties kupinų, ramybę duodančių ir džiaugsmingų šventų Velykų! – arkivysk. G. Grušas

Sveikindamas su šv. Velykomis Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas atkreipia dėmesį, kad šiemet joms ruošėmės kitaip nei įprastai, visą gavėnią lydėjo karo Ukrainoje vaizdai, tačiau kviečia neprarasti Prisikėlimo teikiamos vilties.

„Susitikime per šias šv. Velykas su Prisikėlusiu Kristumi. Jis yra gyvas. Jis nugalėjo mirtį ir nuodėmę. Jis duoda mums ateities viltį. Jis viešpatauja. Su tuo pasitikėjimu pasitikime šventąsias Velykas. Linkiu Jums visiems vilties kupinų, ramybę duodančių ir džiaugsmingų šventų Velykų. – vaizdo sveikinime sako Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Vaizdo sveikinimas: https://www.youtube.com/watch?v=yfzOsfsK58A