Vilnius – studentų miestas. Nelauk sesijos – melskis dabar!

Aš šlovinu Viešpatį, kuris man išmintį duoda (Ps 16, 7)

Rugsėjo 1-ąją studentai, dėstytojai ir visa akademinė bendruomenė kviečiami pradėti Mokslo metus prie Išminties šaltinio. 16.30 val. Mokslo metų pradžios šv. Mišias Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje aukos Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. 18 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12) – vakaras su Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Gospel choru.

„Vilnius – studentų miestas. Aš tikiu, kad jauni žmonės, kurie atvyksta studijuoti, nori daug daugiau nei tik įgyti žinių. Jie nori gyventi – gyventi iš visos širdies. Dievas irgi to nori. Nori, kad gyventume iš visos širdies, bet kartu – kad pažintume savo širdį, tikrovę ir Jį patį, visų dalykų Kūrėją. Todėl kviečiu rugsėjo 1-ąją studentus ir visą akademinę bendruomenę į šv. Mišias drauge melstis, kad pažinimas būtų kelias, kuris veda į gyvenimą, kuriame jūsų džiaugsmui nieko netruktų“, – kviečia arkivyskupas Gintaras Grušas.

Šie mokslo metai Vilniuje prasideda sustiprinus akademinės sielovados pajėgas. Vasarą paskyrimus įsitraukti į akademinės sielovados veiklą gavo šeši jauni kunigai. „Akademinė sielovada yra tam, kad sugrąžintų į universiteto erdvę kai kuriuos klausimus, net ir klausimą „Ar Dievas yra?“ Dievas yra tiesus, jam nereikia, kad mes gražiai kalbėtume. Jis nori, kad mes neveidmainiautume nei prieš Jį, nei prieš kitus, nei prieš save“, – apie veiklą universitete kalbėjo Vilniaus arkivyskupijos akademinės sielovados koordinatorius kunigas Mindaugas Bernotavičius.

Rugsėjo 2 d. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia į žygį Aušros Vartai–Lentvaris–Trakai. Šįkart žygio tema – provokuojantis šv. Augustino iššūkis: „Mylėk ir daryk ką nori!“ Studentai ir moksleiviai žygiuos iš Vilniaus į Trakus, kur rugsėjo 1–8 d. vyksta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai. Vienoje žygio dienoje lauks  35 kilometrai, Švč. Sakramento adoracija, šv. Mišios su vyskupu, agapė ir linksmavakaris. Daugiau informacijos facebook.com/VAJCas.

Kviečiame į šiuos renginius:

Rugsėjo 1-oji

16.30 val. Šv. Mišios akademinei bendruomenei Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. Aukoja arkivyskupas Gintaras Grušas. Gieda Dievo Gailestingumo šventovės ansamblis

18.00 val. Maldos vakaras su Šv. Jonų bažnyčios GOSPEL CHORU Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje

Rugsėjo 2-oji

8.00 val. nuo Aušros Vartų Piligriminis jaunimo žygis Aušros Vartai–Lentvaris–Trakai: „Mylėk ir daryk ką nori!“ 11-ąjį kartą piligriminio jaunimo žygio dalyviai, studentai ir moksleiviai žygiuos iš Vilniaus į Trakus, kur rugsėjo 1–8 d. vyks Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai. Vienoje žygio dienoje lauks 35 kilometrai, Švč. Sakramento adoracija, šv. Mišios su vyskupu, agapė ir linksmavakaris. Daugiau informacijos čia.