Vilniečiai kviečiami į Lietuvos jaunimo dienų renginius

Jau šį savaitgalį, birželio 23–25 d., Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos 2017. Kviečiame vilniečius ir miesto svečius į atvirus LJD’2017 renginius šeštadienį, birželio 24 d. Daugiau informacijos ieškokite www.jaunimodienos.lt.

Švč. Sakramento adoracija
Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje (S. Daukanto a. 1) vyks nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Jos pradžia – 23 d. 16 val. O šią maldą baigsime birželio 25 d. 13 val. Birželio 24 d. šeštadienį atidaroma Adoracijos palapinė prie Siemens arenos. Čia malda prie Švenčiausiojo Sakramento prasidės 9 val. ir baigsis 24 val. Pasimelsti prie Švenčiausiojo Sakramento kviečiame viso renginio metu.

TEMINIAI UŽSIĖMIMAI BIRŽELIO 24 D. VILNIAUS SENAMIESTYJE

14:30 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčia (Maironio g. 10)
Tema: Pranciškonų kaimelis „Saulės giesmė“
Vedėjai: broliai pranciškonai
Jaunimo čia lauks indėnų palapinės, degs laužas, ant jo virs kaimiška sriuba ir ekologiška pievų žolynų arbata. Visas tris valandas kaimelyje vyks nepertraukiamas šlovinimas, kurį ves jungtinė brolių pranciškonų grupė „Pranciškonai United“, taip pat kapucinas br. Tomek Pilch ir kiti pranciškoniškosios šeimos nariai. Teminio užsiėmimo dalyviai galės asmeniškai pabendrauti su pašvęstojo gyvenimo broliais ir sesėmis, pasauliečiais pranciškonais ir pranciškoniškuoju jaunimu. Ateiti į kaimelį galima bet kuriuo metu, jis talpins apie 300 žmonių.

15:00 Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčia (Aušros Vartų g. 7b)
Tema: Pamaldos su Taizé giesmėmis
Vedėjai: brolis Jean-Marie ir komanda
Taizé broliai kviečia susitikti maldai su Taizé giesmėmis ir Lietuvos  jaunimo dienose! Nepraleisk progos išgirsti liudijimų iš  jaunimo susitikimo, susitikti Taizé brolius bei savanorius. Pasitikėjimo piligrimystė tęsiasi!

15:30 Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia (Aušros Vartų g. 14)
Tema: „Marijos radijas“: geriausia galimybė įgyvendinti Jėzaus paliktą misiją „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“
Vedėjai: Donatas Pranckevičius, Liutauras Serapinas, Rūta Godliauskaitė, kun. Povilas Narijauskas
2004 m. Lietuvoje transliacijas pradėjęs „Marijos radijas“ per trylika metų įgavo galimybę radijo bangomis pasiekti 90 proc. Lietuvos gyventojų, o internetu – net ir visame pasaulyje gyvenančius lietuvius. Esame savanorių radijas, kuriame kiekvienas gali savo talentais prisidėti prie Jėzaus paliktos misijos įgyvendinimo. Ateik susitikti su „Marijos radijo“ darbuotojais, savanoriais ir populiariais laidų vedėjais. Pamatyk iš arti mūsų gyvenimo subtilybes ir atrask radiją, kurį gera ne tik klausyti…

16:00 Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (Šv. Jono g. 12)
Tema: Tikėjimo iššūkiai šiandien
Vedėjas: žurnalistas, laidų ir renginių vedėjas Rimas Šapauskas
Ar galite būti krikščioniu šiandien? Kiek mes esame priklausomi nuo Bažnyčios įvaizdžio? Kaip liudyti tikėjimą draugams? Ką darau, kai mane žemina? Kas būtų, jeigu liktume tik trys krikščionys Lietuvoje? Ar Bažnyčia yra atvira visiems?

16:00 Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia (Rūdninkų g. 20)
Tema: Paprastumas – kelias į laisvę
Vedėjai: Tiberiados bendruomenė nariai br. Pranciškus, br. Egidijus ir s. Asta
Bendruomenėje stengiamės gyventi paprastumu, todėl norime dalintis apie šį lobį, kuris išlaisvina. Paprastumo galime ieškoti santykiuose su žmonėmis, santykyje su daiktais ir suprasti jį kaip būdą gyventi.

16:00 Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia (Šnipiškių g. 1)
Tema: Dievas mane kviečia. Tik kur?
Teminiame užsiėmime apie savo pašaukimą liudys ses. Elena Faustina Andrulytė (Šventosios Šeimos seserų vienuolija), kun. Andrius Končius (VDU kapelionas, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas) ir šeima Ieva ir Juozapas Labokai. Jie atsakys į jaunimo užduodamus klausimus.

16:00 Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios rūsys (Aušros Vartų g. 14)
Tema: Ar šiandieninėse diskusijose su bendraamžiais įmanoma apginti krikščionišką poziciją? Debatų technikos.
Vedėjai: Emilija Pundziūtė Gallois, Paryžiaus politikos mokslų instituto Sciences Po doktorantė, dėstytoja. Prancūzijos Tarptautinių tyrimų centro (CERI) jaunesnioji mokslinė bendradarbė
Vis dažniau su morale susiję visuomenės klausimai (dirbtinis apvaisinimas, abortai, šeimos teisinis reguliavimas, lytinis švietimas ir t. t.) iš Seimo tribūnų persikelia į mokyklų klases, draugų susibūrimus, facebook‘o puslapius. Dažnai yra sunku, netgi baisu stoti ginti Katalikų Bažnyčios pozicijos, kuri kritikuojama kaip nemoderni, atsilikusi, neleidžianti išsiskleisti asmens individualybei ar laisvei. Ar su katalikiška pasaulėžiūra susijusius klausimus įmanoma apginti diskusijose su draugais? Kaip neslepiant tikėjimo Šventosios Dvasios apreikšta Tiesa diskutuoti su tais, kurie žongliruoja „visuomenės progreso“ ir „laisvės kiekvienam gyventi kaip nori“ argumentais?

16:00 Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia (Vilniaus g. 30)
Tema: 70 minučių šlovės
Vedėjai: LJD choras ir grupė ICHTHUS
Perskaitęs šio teminio susitikimo pavadinimą, neapsigauk! LJD CHORAS ir grupė ICHTHUS tave ir tavo draugus kviečia į Dievo šlovę. Giesmės, spontaniška malda bei Dievo artuma – visa tai laukia tavęs Šv. Kotrynos bažnyčioje. Tikimės, jog šiuolaikinių jaunimo giesmių lydima kelionė prie Dievo širdies bus kupina Tiesoje patiriamos bendrystės. Bendrystėje atrastas džiaugsmas skatins Dievą šlovinti ne tik giesme, bet ir visu gyvenimu.

16:00 Vilniaus Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčia  (Didžioji g. 34)
Tema: Apie misijas Afrikoje ir džiaugsmą
Vedėjas: t. Eugenijus Markovas SJ, Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas
Afrikos gyventojai turi natūralaus džiaugsmo, kurio neturi vakariečiai, besijaučiantys nelaimingi, nes negali įgyvendinti visų šiandienos galimybių. Kaip tikėjimas gali padėti tapti labiau laimingu ir kaip neprarasti gyvenimo džiaugsmo, papasakos tėvas jėzuitas Eugenijus Markovas SJ.

16:00 Vilniaus Šv. Onos bažnyčia (Maironio g. 8)
Tema: Užtarimo malda ir šlovinimas 
Vedėjai: Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ ir Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“
Kas yra užtarėjai? Tai Jėzaus meilės skleidėjai, kurie meldžiasi už tuos, ką tik sutinka pakeliui. Dažnai klausia mūsų: „Ar Dievas girdi maldas?“ Taip, išklauso tik Jam vienam žinomu būdu. Jis veikia čia, realybėje, mūsų gyvenimuose, mūsų poelgiuose. Tik svarbu išgirsti, ką Dievas sako. Malda nėra saldainis – dabar nenoriu, nesimelsiu. Melstis nuolat ir nepaliaujamai…
Dievas – MEILĖ, kuri veda, kuri skaistina, kuri šviečia. Jo balsą išgirsta atviros širdys. Ką daryti, kai, atrodo, Dievas negirdi? Melstis ir dar kartą melstis, nepasiduoti jausmams, tik tada Jis arčiausiai mūsų. Dievas kviečia visus geros valios žmones į sielų giminystės puotą. Visos mūsų maldos atveria žmonėms vartus į rojų…

16:00 Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčia (S. Daukanto a. 1) 
Tema: „Iš širdies į širdį su Jėzumi“
Vedėjai: Šv. Jono apaštalinės seserys iš Senųjų Trakų
Švč. Sakramento adoracija – tai sena Bažnyčios tradicija, išreiškianti ypatingą pagarbą ir meilę Eucharistiniam Jėzui. Tai asmeniškas ir bendruomeninis susitikimas su Eucharistiniu Jėzumi ir Jo garbinimas tyloje ar bendruomeninėje maldoje. Šv. Jono apaštalinės seserys padės jums atrasti šios maldos grožį ir duos praktiškų patarimų kaip giliau išgyventi šią maldos formą.