Vilniaus kunigų seminarijoje – konferencija apie stoką ir dvasinį augimą

Gruodžio 7 dieną, šeštadienį, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (Kalvarijų g. 325, Vilnius) bus diskutuojama apie stokos sampratą ir dvasinį augimą. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje“ dalyvauti kviečiami visi, kuriems įdomios šios temos.

Konferencijos koordinatorius kun. dr. Vladimir Solovej sako: „Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija rengdama šią konferenciją viliasi, kad žvilgsnis į stokos fenomeną iš skirtingų mokslinių disciplinų perspektyvos gali padėti šiuolaikiniam žmogui atrasti stoką ne vien tik kaip trūkumą, bet visų pirma kaip teigiamą mūsų būties pradą, kaip įvairialypę galimybę kurti, augti, skleistis ir tobulėti“.

Keletą metų Lietuvoje vykdomas tarpdisciplininis tyrimas, skirtas stokos reiškinio nagrinėjimui. Jį iniciavo Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Į tyrimą yra įtraukti filosofai, teologai, humanitarinių mokslų specialistai, ekonomistai.

Konferencija prasidės šv. Mišiomis 9 val. Pirmąją sesiją moderuos kun. dr. Vladimir Solovej. Susirinkusius pasveikins seminarijos rektorius Andžej Šuškevič. Konferencijoje Elena Leontjeva kalbės apie tyrėjo kelią per stoką. Doc. dr. Naglis Kardelis pristatys stokos vietą tikrovės sąrangoje senovės graikų požiūriu. Tema „Šv. Tomas apie stoką ir jos reikšmę būties struktūroje“ kalbės prof. Dr. Albinas Plėšnys. Kun. prof. dr. Romualdas Dulskis atskleis temą „Egzistencinė stoka ir gyvenimo pilnatvės vizija Konfucijaus mokyme“.

Po diskusijos ir kavos pertraukos susirinkusieji žiūrės Lietuvoje sukurtą dokumentinį filmą „Tobulas alkis. Ekspedicija į stokos fenomeną“. Antroje sesijoje, kurią moderuos kun. Francišek Jusiel, apie stokos teologiją kalbės vysk. Dr. Kęstutis Kėvalas. Iš Bordo (Prancūzija) dominikonų vienuolyno atvykstantis kun. dr. Pavel Syssoev OP dalinsis mintimis tema „Stokos patirtis ir dvasinio augimo keliai“, o Ramūnas Aušrotas skaitys pranešimą „Ten, kur stoka turi kitą vardą: Stoka humanitarinių ir socialinių disciplinų sandūroje“. Paskutinis konferencijos pranešėjas dokt. Vytautas Žukauskas kalbės apie stoką ir ekonomikos dėsnius. Konferenciją užbaigs pranešėjų ir susirinkusiųjų diskusija.