Kalbėta apie švietimo įstaigų situaciją Vilniuje

Šiandien, ketvirtadienį, vykusiame Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo ir Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus susitikime aptarta mokyklų ir vaikų darželių padėtis Vilniuje, o ypač naujuose augančiuose miesto mikrorajonuose.

Atkreiptas dėmesys į Pilaitės mikrorajone esamą priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų trūkumą. Atviro vaisingo pokalbio metu aptartos bendradarbiavimo galimybės, ieškant geriausių vietos bendruomenei išeičių ir pasiūlymų, kaip spręsti susidariusią situaciją. Kalbėta apie šalia statomos Pilaitės bažnyčios esantį sklypą, kuris būtų tinkamas panaudoti naujai kuriamoms švietimo įstaigoms – vaikų darželiui, mokyklai. Susitikime sutarta, išanalizavus situaciją, kartu parengti pagrįstus pasiūlymus, kaip maksimaliai panaudoti esamą sklypą švietimo ir ugdymo misijai.

Naujo vaikų darželio, mokyklos atsiradimas arkivyskupijos iniciatyva nesukeltų papildomos finansinės naštos vietos bendruomenei, dėl to ieškoma galimybių ir būdų, kaip šalia Mažvydo progimnazijos ir Pilaitės gimnazijos Pilaitėje galėtų atsirasti ir katalikiškas vaikų darželis, katalikiška pradinė mokykla, kuri vėliau galėtų išaugti į gimnaziją. Šios būsimos švietimo įstaigos pirmiausia būtų skiriamos Pilaitės bendruomenės poreikiams tenkinti. Bus siekiama, kad privačių mokyklų ir vaikų darželių teikiamos paslaugos būtų prieinamos visiems ir netaptų per didele materialine našta daugeliui šeimų.

Arkivyskupas Gintaras Grušas teigia: „Vilniaus arkivyskupija siūlo kurti švietimo įstaigas, remdamasi tokiais sėkmingais pavyzdžiais kaip Vilniaus katalikiškoji „Versmės“ gimnazija, Vilniaus jėzuitų gimnazija, Šv. Juozapo mokykla. Tokios mokyklos formuoja ir ugdo ne tik krikščionišką, bet ir aktyvią pilietinę visuomenę, dorinę ir vertybinę visuomenę. Matydami, koks yra tokių ugdymo įstaigų poreikis, girdėdami tėvų nuolat kartojamą prašymą plėsti katalikiškų ugdymo įstaigų tinklą, siekiame į tai atsiliepti ir esame pasiryžę dėti pastangas, kad ir Pilaitės gyventojai turėtų prieinamas ugdymo įstaigas greta namų.“ Arkivyskupo teigimu, švietimo įstaigos Pilaitėje būtų prieinamos šeimoms nepaisant jų religinių įsitikinimų, etninės kilmės ir pan.

Bendrai diskusijai buvo iškelta ir pasiūlyta idėja Pilaitėje įkurti pagyvenusių žmonių dienos centrą, – tai būtų bene pirmasis specializuotas seneliams skirtas dienos centras Lietuvoje. Arkivyskupas informavo Vilniaus miesto merą, kad Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija nuo rugsėjo pirmosios tampa Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija.

 

Vilniaus arkivyskupijos informacija