Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-21

Mielieji,

liko vos kelios dienos, kai džiaugsimės užgimusiu Kūdikėliu. Lietuvoje šv. Kalėdas pasitinkame prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo vakarienės stalo, dalijamės kalėdaičiu. Kūčių vakarienę kviečiame pradėti malda. Kalėdaičių Kūčių stalui įsigyti galima parapijose ir bažnyčiose.

Kūčių vakarą, Kalėdų dienomis bei pasitinkant Naujuosius metus kviečiame dalyvauti šv. Mišiose. Kalėdų laiko šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.

Pas Viešpatį iškeliavo Telšių vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ. Prieš tapdamas Telšių vyskupu Jonas Boruta daug dirbo ir Vilniaus arkivyskupijoje. 1997–2002 metais ėjo Vilniaus arkivyskupo augziliaro pareigas. Vilniuje šv. Mišios už a. a. vyskupą bus aukojamos šv. Kazimiero bažnyčioje gruodžio 22 d. 17.30 val.

Nuo gruodžio 24 dienos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose tęsiasi Švč. Sakramento adoracija. Gruodžio-sausio mėnesių tvarkaraštis.

Kalendorius:
Gruodžio 22 ir 29 d. 12.00 val. Advento ir Kalėdų laiko vargonų muzikos koncertai Arkikatedroje VOX ORGANI CATHEDRALIS
Gruodžio 24 d. 19.00 val. Kalėdų nakties piemenėlių šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Gruodžio 22 d. 17.30 val. Šv. Mišios už a. a. vysk. Joną Borutą, SJ Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Gruodžio 25 d. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo iškilmė – šv. Kalėdos
Gruodžio 26 d. 12.00 val. Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje – kvietimas kartu giedoti kalėdines giesmes
Gruodžio 27 d. Maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Gruodžio 27 d. 19.00 val. Bernardinų Kalėdų koncertas „Džiaugsmas pasauliui“
Gruodžio 28 d. 18.00 val. KARALIUS ĖDŽIOSE – muzikinis kalėdinis spektaklis vaikams Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos namuose
Gruodžio 31 d. 12.00 val. Ekskursija po parodą „Barbora etc“ Katedros varpinėje
Gruodžio 31 d. 15.30 val. Šventinė atradimų ekskursija „Apie tai, kas gera: išsaugotas bažnytinis paveldas“
Sausio 1 d. Pasaulinė taikos diena
Sausio 2 d. 19.00 val. Gospel choro koncertas Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Lietuvos šeimos centras parengė kalendorių šeimai pagal Amoris Laetitia
Broliai pranciškonai išleido kalendorių su Vilniaus istorinėmis nuotraukomis
Advento rekolekcijų su kun. V. Širvinski Dievo Gailestingumo šventovėje įrašai
Vilniaus piligrimų centro languose – keliaujanti Šventoji šeima ir prakartėlė
Vilniaus piligrimų centras parengė pažintinį-piligriminį maršrutą mons. Kazimiero Vasiliausko keliu Vilniuje
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje – karpinių paroda „Be blizgučių apie tikėjimą, meilę, gerumą…“
Nuo sausio 16 d. Bernardinų parapijoje prasidės ALFA kursas (vyksta registracija)
Studentų Šv. Tomo Moro klubas šventė 6-ąjį gimtadienį (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Socialinis centras „Betanija“ ieško socialinio(-ės) darbuotojo(-os) ir savanorių koordinatoriaus(-ės)
Iki gruodžio 23 dienos Vilniaus prekybos centruose Akropolis ir Panorama galima įsigyti Carito žvakelių. Visada šių žvakelių rasti galima parapijose ir Carito centruose
Socialinis centras „Betanija“ kviečia prisidėti ruošiant Kalėdinius krepšelius vargstantiems
Kalėdinės dovanos – iš Žvakių dirbtuvių arba rankų darbo eglės žaisliukai iš centro „Vilties angelas“

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info