Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-02

Mielieji,

Iki rugsėjo 8 dienos vyksta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai. Kviečiame susipažinti su programa ir dalyvauti (programos plakatas lenkų kalba).

Atlaidų dienomis šv. Mišios aukojamos 10 ir 17 val. lenkų kalba, o 12 ir 19 val. lietuvių kalba. Prieš kiekvienas šv. Mišias vyks katechezės. Švenčiausiojo Sakramento adoracija kasdien vyks 20–22 val.

Sutinkant pagrindinę atlaidų dieną – sekmadienį – per naktį numatyta Švč. Sakramento adoracija Trakų bazilikoje (iš rugsėjo 3 į 4 d.). Pagrindines atlaidų šv. Mišias rugsėjo 4 d. lietuvių kalba (12 val.) ir lenkų kalba (10 val.) aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. 12 val. šv. Mišias transliuos LRT Plius.

Šventojo Tėvo intencija rugsėjo mėnesiui: melskimės, kad mirties bausmė, kuria kėsinamasi į asmens neliečiamybę ir orumą, būtų panaikinta visų pasaulio šalių įstatymuose (vaizdo žinia).

Kalendorius:
Rugsėjo 2 d. 20.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Dievo Gailestingumo šventovėje
Rugsėjo 3 d. Piligriminis jaunimo žygis Aušros vartai – Lentvaris – Trakai’22 / Piesza pielgrzymka
Rugsėjo 3 d. 8.00 val. Kryžiaus Kelias Vilniaus Kalvarijose
Rugsėjo 3 d. 12.00 val. Edukacija šeimoms „Vytautas Didysis ir jo Katedra“ su Bažnytinio paveldo muziejumi
Rugsėjo 4 d. 19.00 val. Maldos vakaras Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje
Rugsėjo 5 d. 18.00 val. Studentus ateitininkai kviečia į mokslo metų pradžios šventę „Burger 1-oji“
Rugsėjo 6 d. 18.30 val. VAKARAS SU PILIGRIMU. Susitikimas su rašytoju ir aktoriumi Juozu Gaižausku Vilniaus piligrimų centre
Rugsėjo 7 d. 17.00 val. Dr. Liudo Jovaišos paskaita „Lietuvių? Katalikų? Mokslo? Akademija?“
Rugsėjo 7 d. 18.00 val. Vakarinė ekskursija „Dangaus miestas“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Rugsėjo 8, 15, 22, 29 d. 18.00 val. Pažink Ramintoją. Nemokamos ekskursijos Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Rugsėjo 10 d. Nukryžiuotojo Kristaus seserys kviečia merginas į draugystės dieną (būtina registracija)
Rugsėjo 11 d. Pradedamas BETA kursas su šv. Jono broliais (registracija)
Rugsėjo 11 d. Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos Šeimos festivalis
Rugsėjo 11 d. 19.30 val. Pasaulis skamba taikai | Vilniaus bažnyčių varpų koncertas, skirtas miesto gimtadieniui
Rugsėjo 13–14 d. Konferencija „Kultūros paveldo ir gamtos dermė: vienuolynų kiemai ir sodai“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Rugsėjo 14 d. 18.30 val. Ekskursija „Kiemai ir kiemeliai Šv. arkangelo Mykolo bernardinių vienuolyne“
Rugsėjo 18 d. Šeimų bendruomenė „Namų Bažnyčia“ kviečia į bendruomenės dieną Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje
Rugsėjo 21 d. 18.30 val. Pradedamas ALFA kursas jaunimui pas brolius joanitus
Rugsėjo 22 d. 18.20 val. ALFA kursas suaugusiems 30+ pradedamas pas brolius joanitus
Rugsėjo 24–25 d. Rekolekcijų savaitgalis vyrams „Adomai, kur esi?“ Gaveikėnų rekolekcijų namuose
Rugsėjo 27 d. 19.00 val. Jungtinės Vilniaus bendruomenių pamaldos Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
„Lietuvos Caritas“ skelbia ketvirtąją paramos Ukrainos žmonėms akciją
Rugsėjo 4 dieną pradedama Dievo Gailestingumo novena, rengianti Dievo Gailestingumo vainikėlio padiktavimo šventei (Rugsėjo 13–14 d.)
Rugsėjo 4 d. susitikimas senjorams Vilniaus Kalvarijų parapijoje
Artimo netektį išgyvenantiems – Gedinčiųjų grupė (lydima psichologės) Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje
Į dvasines pratybas „Eik į savo kambarėlį“ nuo spalio 7 d. kviečia Adutiškio parapija
Nuo Rugsėjo 6 dienos kviečiama jungtis į Biblijos skaitymo grupę su br. Arūnu Peškaičiu OFM
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios choras ieško naujų narių
Rugsėjo 6–7 dienomis vyks priėmimas į Bernardinų giedojimo mokyklą (vaikams ir paaugliams)
Vyksta registracija į Liturginės muzikos dirbtuves su kompozitoriumi su Paweł Bębenek (spalio 7–9 d.)
Vilnelės kultūros centras kviečia merginas į dvejas rekolekcijas (rugsėjį ir spalį)
Ukrainiečiai kviečiami į dailės terapijos užsiėmimus (vyks Vilniuje, Blindžių g. 24A)
Atlaiduose Šiluvoje piligrimų susitikimuose ir leidinių pristatymuose lauks Katalikų pasaulio leidiniai ir Magnificat leidiniai
Pasirodė nauji žurnalų numeriai: „Magnificat vaikams“ ;  „Bitutė“ ; „Artuma“
Bendruomenė „Betzata“ ieško rinkodaros specialisto „Lobių dirbtuvėms“
Įspūdžiai iš renginių:
Atlaidų šventė ir parapijos namų šventinimas Vaidotuose (nuotraukos)
Mokslo metų pradžios šventė Vilniaus arkikatedroje bazilikoje (nuotraukos)
Mokslo metų pradžios šventė Pal. T. Matulionio gimnazijoje (nuotraukos) ir Šv. Juozapo gimnazijoje(nuotraukos)
Rekolekcijų tikybos mokytojams ir katechetams akimirkos (nuotraukos)
Šv. Luko klubo vasaros stovykla (nuotraukos)
Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos stovyklos nuotraukos
Jaunimo bendruomenės „Oazė“ vasara (nuotraukos)
Nuotraukos iš VA „Carito“ savanorių palapinės ir kvietimas savanoriauti

Parapijos ir bažnyčios pradeda registraciją į pasiruošimo grupes Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Informacijos kviečiame ieškoti parapijų tinklalapiuose, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų lentose, teirautis kunigų.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info