Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-22

Mielieji,

sekmadienis – Pasaulinė misijų diena. Šiųmetės Popiežiaus Pranciškaus žinios Misijų dienai tema – „Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20) (tekstas lietuvių kalba ir lenkų kalba). Vaizdo pasakojimas, skirtas Misijų dienai lietuvių kalba ir lenkų kalba.

Švenčiant pasaulinę misijų dieną Lietuvoje dirbantys saleziečiai kunigai misionieriai sekmadienį aukos šv. Mišias 12.30 val. Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčioje. Mišias transliuos LRT Plius ir Marijos radijas.

Paskelbta Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų, vyksiančių lapkričio 13–21 dienomis, programa (lietuvių kalba ir lenkų kalba)

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas minint Abiejų Tautų Tarpusavio įžado 230-ąsias metines (tekstas lenkų kalba)
Arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia į sinodinį kelią (vaizdo žinia)
Pradėjo veikti Sinodui skirtas interneto puslapis http://sinodas.katalikai.lt.

Kalendorius:

Spalio 22–23 d. Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“ su br. Alain–Marie de Lassus CSJ pas šv. Jono brolius
Spalio 22 d. 19.00 val. Dr. Ingridos Gudauskienės paskaita apie Šventąjį raštą Druskininkuose
Spalio 23 d. 19.00 val. Vilnius bunda. Jungtinis Vilniaus bendruomenių maldos vakaras
Spalio 24 d. Pasaulinė misijų diena
Spalio 24 d. 10.00 val. Krikščioniška meditacija su kunigu jėzuitu Mindaugu Malinausku SJ Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Spalio 24 d. 16.00 val. Vargonų muzikos koncertas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Spalio 28 d. 19.00 val. „Bernardinai.lt“ paramos koncertas „Gražu ir nuostabu yra…“
Spalio 29–31 d. Šeimų rekolekcijų savaitgalis Liškiavoje su bendruomene „Namų Bažnyčia“
Spalio 30 d. 15.00 val. Choro „Aidija“ paskaita–koncertas „Cantio“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Lapkričio 1 d. 15.00 val. Šv. Mišios už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse
Lapkričio 3 d. 18.00 val. Ekskursija „Hic mortui vivos docent“ Vilniaus Katedroje bei Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje
Lapkričio 7 d. 17.00 val. Vilties liepsna – malda už mirusius nuo priklausomybių

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Kunigas Antanas Saulaitis SJ Marijos radijo laidoje kalba apie misijas ir kunigus misionierius (garso įrašas)
Iki spalio 30 d. vyksta vaikų religinės giesmės konkursas „Giedu meilę Viešpačiui“, skirtas misijų mėnesiui
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras renka savanorių komandą
Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras kviečia: į paskaitų ciklą „Penkios naudos tėvams, auginantiems vaikus iki 3 metų“; kursus tėvams, auginantiems paauglius; seminarą poroms „Per juokus į geresnę santuoką“
Vilniaus arkivyskupijos Caritas kviečia pasinaudoti nemokamomis teisininko, mediacijos ir psichologo paslaugomis Vilniaus mieste
Vilniaus arkivyskupijos Carito padėka bendruomenėms už paramą migrantams ir prieglobsčio prašytojams
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje atidaryta Gedimino Pranckūno fotografijų paroda „Žvilgsnis nurimus“(nuotraukos)
Apie studentų Šv. Luko klubą – Marijos radijo laidoje (garso įrašas)
Muzikinė audio pasaka vaikams „Mergelės Marijos giesmė“ (garso įrašas)
Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas pasodino geltonųjų narcizų „Vilties laukus“ dešimtyje vietų Vilniuje ir apylinkėse(nuotraukos)
Vilniaus akademinės sielovados centro surengtos Taize pamaldos Ramintojos bažnyčioje (vyks kas mėnesį)(nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info