Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-05-21

Mielieji,

Ateinantį sekmadienį švęsime Šventosios Dvasios atsiuntimo šventę. Vilniaus Kalvarijų Sekminių atlaidų programa – lietuvių ir lenkų kalbomis. Penktadienio vakarą numatyta programa jaunimui, šeštadienio diena skirta šeimoms, o vakare – Sekminių vigilija internetu.

Sekmadienį 12.30 val. Sekminių šv. Mišias pievoje šalia Kalvarijų bažnyčios aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Jas transliuos LRT televizija, Marijos radijas.

Šiemet parapija kviečia piligrimus eiti Kryžiaus kelią individualiai, pasinaudojant Piligrimo pasu, kurį galima gauti zakristijoje arba šeštadienį nuo 7 val. ryto – Kryžiaus kelio pradžioje.

Šeštadienį eiti kryžiaus kelią ypatingai kviečiamos šeimos su vaikais: nuo 10 iki 14 val. Kryžiaus kelyje lauks savanoriai, kurie nuotaikingomis užduotimis palengvins kelią mažiesiems piligrimams. Kryžiaus kelyje galima pasinaudoti šeimų parengtais mąstymais.

Apie Šventosios Dvasios veikimą kasdienybėje ir Sekminių šventę Vilniaus Kalvarijose sekmadienį pasakos laida „Šventadienio mintys“. Per LRT televiziją 12.00, o LRT PLius – 13.40 val. (arba bet kuriuo laiku Mediatekoje).

Informacija apie Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinį posėdį
Lietuvos vyskupai kviečia į maldos tiltą

Kalendorius:
Gegužės 21 d. 18:30 Sekminių jaunimo diena Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 22 d. 17.00 val. Amžinųjų įžadų šventė joanitų bendruomenėje
Gegužės 22 d. 20.00 val. Sekminių vigilija Vilniaus Kalvarijose (internetu)
Gegužės 23 d. 12.00 val. Šv. Ignaco Lojolos laiškų rinktinės pristatymas Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Gegužės 27 d. 18.00 val. Virtuali paskaita „Rūpestingas sūnus ir brolis – vyskupas Jonas iš Lietuvos kunigaikščių“
Gegužės 29 d. 10.00 val. Piligrimystė Gailestingumo keliu Vilniuje | Palydi kun. Elijas Markauskas
Gegužės 29 d. 11.00 val. Diakonato šventimai (transliacija internetu iš Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Įgarsinta knyga vaikams „Eikite į visą pasaulį. Sekminės“ (garso įrašai)
Šeštadienį bus įšventintas pirmasis Opus Dei kunigas iš Lietuvos
Ateitininkai kviečia 10–14 metų vaikus į vasaros stovyklas Berčiūnuose
„Betzatos“ bendruomenė šeštadienį kviečia į talką
Šeštadienio ekskursijos Bažnytinio paveldo muziejuje
Pašaukimų žygis vyrams su jėzuitais (nuotraukos)
VI kurso klierikai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje baigė studijas ir ruošiasi diakonato šventimams (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.