Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-16

Mielieji,

Lietuvos vyskupai paskelbė, kad nuo balandžio 18 dienos nebetaikomas pamaldų su tikinčiaisiais draudimas ir tų savivaldybių teritorijose, kuriose šios pamaldos laikinai vyko tikintiesiems fiziškai nedalyvaujant. Tikintieji privalo ir toliau dėvėti apsaugines kaukes, dezinfekuoti rankas ir laikytis kitų saugumo reikalavimų. Išsamiau čia.

Pirmadienį prasideda maldos už kunigus ir naujus pašaukimus savaitė. Tikintieji raginami asmeniškai ir bendruomenėse melstis, kad vis daugiau jaunuolių apsispręstų sekti Kristų kunigiškosios tarnystės keliu.

Kitą sekmadienį, balandžio 25 dieną, bus minima Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Kviečiame skaityti šiai dienai skirtą popiežiaus Pranciškaus laišką „Šventasis Juozapas: pašaukimo sapnas“.

Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį

Kalendorius:
Balandžio 16–17 d. Orientacinis žaidimas Vilniuje „Dingęs miestas“ su Bažnytinio paveldo muziejumi (registracija)
Balandžio 16 d. 18.00 val. Maldos vakaras už šeimas iš Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapijos (internetu)
Balandžio 16–18 d. Rekolekcijos moterims „Veidrodėli, atsakyk“. Lektorius t. Mateusz Stachowski OFM Conv (internetu)
Balandžio 16 d. 19.00 val. Maldos už šeimą akcijos susitikimas „Santuokos sakramentas – regimasis Meilės ženklas“ su Audriu Globiu
Balandžio 20 d. Pradedamas mokymų ciklas sielovadininkams ir katechetams: „Nežaloti sielos maistu: kaip padėti sergantiems?“
Balandžio 24–25 d. Rekolekcijos „Kaip išgyventi Jėzaus prisikėlimą šiandien?“ su šv. Jono broliais (internetu)
Balandžio 25 d. Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena
Balandžio 25 d. 15.00 val. Susitikimas merginoms ir moterims internetu su apaštaline benduomene „Fiat“ (Marijos Tarnaitės)
Balandžio 27 d. 19.00 val. „Jėzuitai ir šių laikų ženklai: nauji būdai apaštalauti Lietuvoje ir Centrinėje Europoje“ – pokalbis internetu
Balandžio 28 d. 19.00 val. Nesuskambėjęs pragaras. Pokalbis apie kun. Mozės Mitkevičiaus psalmių mąstymų knygą (internetu)
Balandžio 29 d. 19.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus Šv. Juozapo mokykla ieško pradinių klasių mokytojo asistento (-ės)
Choras „Adoramus“ kviečia į savo gretas prisijungti vyrus
Prasidėjo registracija jaunimui į vasaros Mag+s‘21 stovyklą
Vyksta registracija į vasaros Šeimų festivalį su šv. Jono šeima
Socialiniame centre „Betanija“ išdalyta 470 šventinių velykinių lauktuvių
Katechezė „Pal. Jurgis Matulaitis – šv. Dvasios apaštalas mūsų laikų Bažnyčiai“. Katechezę veda Renata Žiūkaitė (vaizdo įrašas)
Dievo Gailestingumo sekmadienio šv. Mišių Dievo Gailestingumo šventovėje pamokslai (vaizdo įrašai)
Paskaitų ir liudijimų šeimos tema, vykusių Dievo Gailestingumo savaitę, vaizdo įrašai

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parapijoms, katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms ar katalikiškai žiniasklaidai. Informacijos, kaip tą padaryti, ieškokite jų interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose.

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.