Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-03-05

Mielieji,

Visą gavėnią Europos vyskupai kviečia melstis už Covid-19 pandemijos aukas. Arkivyskupas Gintaras Grušas šv. Mišias už pandemijos aukas aukos kovo 6 d. 11 val. Vilniuje, Dievo Gailestingumo šventovėje. Šv. Mišios bus transliuojamos jutubo kanale „Dievo Gailestingumo šventovė“.

Pirmąjį kovo sekmadienį (šiemet kovo 7 dieną) meldžiamės už lietuvius visame pasaulyje. Laiškas Maldos už lietuvius visame pasaulyje dienai. Tądien 18 val. Lietuvos laiku šv. Mišios per Marijos Radiją ir internetu (YouTube kanale „Prisikelimo parapija“) iš Tėvų Pranciškonų Prisikėlimo parapijos Toronte, Kanadoje.

Iki kovo 7 dienos Vilniaus arkiaktedroje tęsiasi šv. Kazimiero atlaidų savaitė. Šeštadienį jaunimas kviečiamas jungtis į jiems skirtą programą. Sekmadienį šv. Mišias iš Vilniaus arkikatedros 12.30 val. transliuos LRT Plius televizija.

Šiuos metus popiežius Pranciškus yra paskelbęs šv. Juozapo metais. Kviečiame skaityti šiai progai skirtą popiežiaus apaštališkąjį laišką.

Artėjant šv. Velykoms Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Žvakių dirbtuvės paruošė rinkinius „Auginkime tikėjimą“, kuriuos įsigydami padėsite išsilaikyti dirbtuvėms, kuriančioms darbo vietas socialinę riziką patiriantiems žmonėms. Rinkinį sudaro VA Carito kapeliono Žydrūno Vabuolo palydėjimas į šv. Velykų šventę, rankų darbo žvakė, ekologiški kviečių grūdai, gėlių sėklos, žemės ir daigykla.

Pasiūlymai Gavėniai (atnaujinama ir pildoma)
Gavėnią išgyvenkime su meile: „Pasninko dėžės“ akcija parapijose

Kalendorius:
Registracija iki kovo 6 d.: Ateitininkai kviečia: Tikėjimo kursas studentams su kun. G. Satkausku
Kovo 6 d. 8.15 val. Vyrų rožinis prie Aušros Vartų
Kovo 6 d. 14.00 val. Šv. Kazimiero diena jaunimui (internetu)
Kovo 7 d. Maldos už lietuvius visame pasaulyje diena
Kovo 10 d. 18.30 val. Moksleivius ateitininkai kviečia į virtualų renginį „nešiotis LIETUVĄ širdy“
Kovo 12 d–13 d. Gavėnios rekolekcijos „Surasti gyvenimą tarp dorybių ir nedorybių“ su kun. M. Malinausku SJ
Kovo 13–14 d. Studentus ateitininkai kviečia į nuotolinę pavasario akademiją „Grožio surasti“
Kovo 15 d. 18.30 val. Bendruomenė „Kelionė“ kviečia į seminarą „Kur slepiesi, žmogau?“ (iš ciklo „Dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Lk 5,5.“)
Kovo 18 d. 19.00 val. Bernardinų jaunimo centras pradeda paskaitų ciklą „Meilė ir atsakomybė“
Kovo 19–21 d. Rekolekcijos „Paskutinė Izaoko naktis“ su t. Mateusz Stachowski OFM Conv.

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Popiežiaus maldos intencija kovui (vaizdo pristatymas)
Laida „Šventadienio mintys“ apie šv. Juozapo metus
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ skelbimai: kovo mėnesio naujienlaiškis; „Carito“ padaliniai ieško savanorių; prieglobstį Lietuvoje gavusioms šeimoms ieško lovų (vaikams ir suaugusiems); kviečia į nemokamą grupę tėvams „Praktiniai tėvystės įgūdžiai“
Padėkime Dievo Gailestingumo šventovei išrinkti relikvijorių šv. Faustinos relikvijai (balsavimas)
„Bendrakeleiviai“ siūlo: nemokamos konsultacijos šeimos teisės klausimais
Paskelbti šv. Kazimiero statulėlės ir filmuko konkurso rezultatai
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šventė šv. Kazimiero atlaidus (nuotraukos)

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.