Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-26

Mielieji,

„Pasiūlymai Gavėniai“ – pabandėme į vieną sarašą sudėti rekolekcijų, iniciatyvų pasiūlymus, kurie padėtų susikaupti gavėnios metui ir pasitikti Kristaus prisikėlimą. Sąrašą pildysime, kviečiame naudotis!

Antrąjį Gavėnios sekmadienį šv. Mišias 12.30 LRT Plius televizija transliuos iš Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios.

Šventasis Tėvas netrukus prasidėsiantį kovo mėnesį kviečia melstis, kad išgyventume Sutaikinimo sakramentą nuoširdžiai atsinaujinę ir taip galėtume mėgautis begaliniu Dievo gailestingumu.

Kovo 4 d. švenčiame šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmę. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje visą savaitę (kovo 1–7 dienomis) vyks atlaidų šventė. Atlaidų programa čia. Katedros jaunimas kovo 6 dieną kviečia į virtualią Šv. Kazimiero dieną jaunimui.

Šią savaitę vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Vyskupai pasidžiaugė visuomenės aktyvumu svarstant šį klausimą įvairiomis formomis. Pabrėžta, kad piliečių teisė pasisakyti svarbiais visuomenės gyvenimo klausimais yra labai svarbi demokratinės visuomenės gyvenimo dalis.

Gavėnią išgyvenkime su meile: „Pasninko dėžės“ akcija parapijose

Kalendorius:
Vasario 27–28 d. Gavėnios rekolekcijos „Prie Adoracijos šaltinio“ su šv. Jono broliais (internetu)
Kovo 1–7 d. Lietuvos globėjo šv. Kazimiero atlaidų savaitė Vilniuje
Kovo 3 d. 18.30 val. Pradedamas susitikimų ciklas „Ko reikia kiekvienai mamai?“ (internetu)
Kovo 4 d. 15.30 val. Virtuali edukacija vaikams „Šventasis karalaitis“ su Bažnytinio paveldo muziejumi (internetu)
Kovo 4 d. 18.00 val. Virtuali paskaita „Šv. Kazimieras – nepažįstamas ir tolimas Lietuvos šventasis”
Kovo 6 d. 14.00 val. Šv. Kazimiero diena jaunimui (internetu)
Kovo 10 d. Ateitininkai kviečia: Tikėjimo kursas studentams su kun. G. Satkausku (registracija iki kovo 6 d.)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Virtuali Šv. Kazimiero (statulėlės ir filmuko) konkurso paroda
Savanorius į pagalbą kviečiasi VA „Carito“ socialinis centras „Betanija“; Žvakelių dirbtuvės.
„Carito“ Žvakelių dirbtuvės kviečia įsigyti šv. Velykų rinkinį „Auginkime tikėjimą“
Žurnalas „Naujasis Židinys – Aidai“ švenčia trisdešimtmetį
Katalikų pasaulio leidinių pasiūlymai gavėniai
„Tapyti Dievo atvaizdą“ – Vilniaus piligrimų centras pakalbino Audrą Starinskienę, nutapusią Dievo Gailestingumo ikoną (vaizdo įrašas)
„Teologinis Viduržemės kraštovaizdis“ – trečiasis pokalbis su br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškumi(garso įrašas)
Vilniaus šv, Juozapo kunigų seminarijos seminaristai dalyvavo rekolekcijose (nuotraukos)

2021 metais vyksta Lietuvos gyventojų surašymas. Siekiant parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie gyventojus pagal tautybę, gimtąją kalbą ir išpažįstamą tikėjimą – rengiama apklausa internetu iki vasario 28 dienos. Kviečiame ją užpildyti!

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.