Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-09-25

Mielieji,

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. Šia proga yra išleistas plakatas ir speciali knygelė, kuriuos galima parsisiųsti lietuvių kalba ir lenkų kalba. Misijų dienos proga popiežius Pranciškus parašė žinią „Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8) (tekstas lietuvių kalba).

Spalio mėnuo taip pat skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui. Kviečiame rožinį melstis bažnyčiose, parapijose ar namuose.

Šventasis Tėvas spalį kviečia: „melskimės, kad tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, Krikšto galia pagal atsakomybės sritis labiau įsitrauktų į darbą Bažnyčioje“.

Dešimtys tūkstančių dalyvių – Dievo Gailestingumo konferencijoje
Informacija apie Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinį posėdį
Alfa kursai Vilniaus arkivyskupijoje (2020 m. ruduo)

Kalendorius:
Rugsėjo 25 d. 18.00 val. Kultūros nakties ekskursija po Bernardinų istorinį-architektūrinį ansamblį
Rugsėjo 25 d. 19.00 val. Kultūros naktis Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Rugsėjo 25 d. 19.00 val. Moterys bažnyčioje. Irenos Vaišvilaitės paskaita Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Rugsėjo 25 d. 20.00 val. Kultūros naktis Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų konventualų) bažnyčioje
Rugsėjo 26 d. Pašaukimų diena pas Nukryžiuotojo Kristaus seseris Vilniuje (registracija)
Rugsėjo 26 d. 10.00 val. Terapinė ekskursija Gailestingumo keliu | Veda Julius Kvedarauskas
Rugsėjo 26 d. 20.00 val. Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalis: Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Gospel choro koncertas
Rugsėjo 27 d. Pradedamos 33 savaičių dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“ Vilniaus Kalvarijų parapijoje (registracija)
Rugsėjo 27 d. 12.00 val. VA „Carito“ Užsieniečių integracijos programa kviečia į „Tautų kiemo šventę“ Vilniuje
Rugsėjo 29 d. Pradedamos 33 savaičių dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“ Šv. Jonų bažnyčioje (registracija)
Rugsėjo 30 – spalio 1 d. 18 val. Ekskursijos pirmakursiams „Vidinis Vilnius“ (registracija)
Rugsėjo 30 d. – spalio 2 d. Ekskursijos po šv. Jeronimui skirtą parodą LMA Vrublevskių bibliotekoje
Spalio 2–4 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios konsekracijos 500 metų jubiliejaus atlaidai
Spalio 2–4 d. Liturginės muzikos dirbtuvės Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pastoraciniame centre
Spalio 3 d. 12.00 val. Ekskursija „Dangaus miestas. Vilniaus vienuolijų palikimas Bažnytinio paveldo muziejaus rinkiniuose“
Spalio 3 d. 19.00 val. Druskininkuose Šv. Augustino religijos studijų centras pradeda rudens susitikimus (registracija)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras siūlo tapti ilgalaikiais savanoriais
Vilniaus akademinės sielovados centro tinklalaidė „Galim(a) aiškiau“ apie Bažnyčią ir pinigus
Savanorių registracija į pagalbą ruošiant pietus stokojantiems spalio 3 d. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Vyksta registracija į Dievo Gailestingumo šventovės bendruomenės veiklas
Vilniaus Visų Šventųjų šeimos paramos centras kviečia savanoriauti arba atlikti praktiką
Bernardinų jaunimo centre buriami Pranciškučiai (7–14 m. vaikai)
Vilniuje vyko Pranciškoniško jaunimo metinis susitikimas (nuotraukos)
Vilniaus universitetų akademinės bendruomenės išvyka „Palaimintųjų takais“ (nuotraukos)
Bažnytinio paveldo muziejuje vykusios dr. Stephen Rowell paskaitos „Quis enim te non diligat? Jonas iš Lietuvos kunigaikščių“ vaizdo įrašas
Vilniuje vyko Magnificat 10-mečio šventė: arkivysk. L. Virbalo paskaitos įrašas ir šventės nuotraukos

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.