Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-02

Mielieji,

Lietuvos vyskupų sprendimu, epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.

2021 metus LR Seimas paskelbė iškilių Lietuvos asmenybių, tarp kurių yra ir kunigas pranciškonas Jurgis Ambroziejus Pabrėža bei kardinolas Vincentas Sladkevičius, metais.

Liepos 6 d. švęsime Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. 12.30 val. šv. Mišias Arkikatedroje bazilikoje aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Šv. Mišias transliuos LRT televizija ir LRT Klasika radijas. Kviečiame už Tėvynę Lietuvą melstis visose parapijose ir bažnyčiose, o 21.00 val. su savo bendruomene giedoti Tautišką giesmę.

Vasaros stovyklos vaikams, jaunimui, šeimoms (pildoma)
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia kandidatus

Kalendorius:
Liepos 1–12 d. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, 2020
Liepos 2 d. 18.00 val. Švč. Sakramento adoracija Katedroje meldžiantis už kunigus ir pašaukimus
Liepos 4 d. 8.00 val. Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose
Liepos 5–12 d. Pal. arkivysk. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai Marijampolėje
Liepos 6 d.12.30 val. Šv. Mišios Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną
Liepos 8 19.00 val. Prasideda Vilniaus kariliono festivalis 2020
Liepos 10–12 d. Krikščioniškosios meditacijos savaitgalis pagal šv. Ignaco metodą Trinapolio rekolekcijų namuose. Tema „Kaip nuostabiai mane TU sukūrei“
Liepos 13–16 d. Piligriminis žygis pėsčiomis iš Eišiškių į Aušros vartus (registracija)
Liepos 17–19 d. Piligriminė kelionė „Kunigo Alfonso Lipniūno keliais“ į Lenkiją (registracija iki liepos 11 d.)
Liepos 17–19 d. Krikščioniškosios meditacijos savaitgalis pagal šv. Ignaco metodą Trinapolio rekolekcijų namuose. Tema „Trokštu, kad TU mane išgydytum“
Liepos 26–31 d. Ignaciškojo jaunimo programos MAGIS vasaros renginys
Liepos 31 – Rugpjūčio 2 d. Rekolekcijos „Kodėl suabejojai?“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje (registracija)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ liepos mėnesio naujienlaiškis
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ kviečia Lietuvos įkalinimo bibliotekoms padovanoti knygų
Kun. Povilo Narijausko parengti kiekvienos dienos evangelijos ir sekmadienio skaitinių komentarai (tinklalaidės)
Atnaujinama nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija prie Vilniaus Išganytojo bažnyčios. Kviečiama visų parapijų tikinčiuosius įsipareigoti skirti valandą adoracijai
Vasarą Vilniuje – vargonų ir kariliono muzikos koncertai
Sudervės Švč. Trejybės parapija džiaugiasi renovuotu bažnyčios stogu
Joanitų šeimų festivalyje dar yra vietos keliems savanoriams
Ieškomas ilgalaikis savanoris logopedas VA „Carito“ Motinos ir vaiko namuose gyvenantiems ikimokyklinio amžiaus vaikams
Nuo rugpjūčio Dievo Apvaizdos seserys vėl priims grupes vienuolyne Utenoje

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.