Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-04-30

Mielieji,

pasitinkame gegužę – ypač šį mėnesį Dievo tauta reiškia savo meilę Mergelei Marijai ir prašo jos užtarimo. Popiežius Pranciškus laišku kreipėsi į visus tikinčiuosius, kviesdamas atrasti Rožinio maldos namuose vertę ir grožį bei pasiūlydamas dvi maldas Dievo Motinai, kurias jis taip pat melsis po Rožinio dvasiškai vienydamasis su visas tikinčiaisiais. Popiežiaus laiškas ir maldos.

Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui: „Melskimės, kad diakonai, ištikimi Žodžio tarnystei ir vargšams, būtų gaivinantis ženklas visai Bažnyčiai.“

Artimiausią sekmadienį švęsime Motinos dieną, melsimės už gyvas ir mirusias mamas.
Tą sekmadienį taip pat ir Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. Popiežiaus Pranciškaus žinia šiai dienai. Visą savaitę iki sekmadienio esame kviečiami melstis už pašaukimus – kad jaunuoliai apsispręstų didžiadvasiškai sekti Kristų. Maldos už dvasinius pašaukimus čia.

Sekmadienio šv. Mišių transliacijas rasite čia. Šv. Mišių laiką šiokiadieniais prašome pasitikrinti konkrečių bažnyčių informavimo priemonėse.

Vyskupo Arūno Poniškaičio homilija švenčiant Gyvybės dieną
Kad dvasia būtų gyva | karantinas: naudingos nuorodos gyvenant karantino sąlygomis

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Darbą atnaujina Bažnytinio paveldo muziejus. Informacija lankytojams
Artėjant gegužinėms joanitai br. Jurgis ir br. Elijas vaizdo pokalbiuose primena apie Rožinio maldą ir kaip melstis Rožinį su Biblija.
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje – virtuali senųjų knygų apie pal. Mykolą Giedraitį paroda
Pagalbos karantino metu istorijos Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ feisbuke
Vilniaus šv. Juozapo mokykla ieško tikybos, geografijos ir anglų kalbos mokytojų

Pagalba išlaikant bažnyčią karantino metu. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie ir šiuo metu aukojate ir padedate parapijoms ir bažnyčioms gyvuoti!

Kviečiame paskirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parapijoms, katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms ar katalikiškai žiniasklaidai. Informacijos, kaip tą padaryti ieškokite jų interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose.

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.