Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2021-09-03

Mielieji,

Popiežius Pranciškus rugsėjo 1-osios bendrojoje audiencijoje paminėjo pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną, prisiminė, jog tai kartu „Kūrinijos laiko“, kuris tęsis iki spalio 4 d., Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės, pradžia. „Kartu su įvairių krikščioniškų konfesijų broliais ir seserimis melskimės ir dirbkime dėl mūsų bendrų namų šiais sunkios planetos krizės laikais“, – ragina popiežius Pranciškus.
Popiežiaus Pranciškaus maldos intencija rugsėjo mėnesį: „Melskimės, kad visi drąsiai rinktumės santūrų bei aplinką tausojantį gyvenimo būdą ir džiaugtumės jaunais žmonėmis, kurie drąsiai tam pasiryžta“ (vaizdo žinia).

Iki rugsėjo 8 d. vyksta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai (programa lietuvių kalba, lenkų kalba). Sekmadienį 12 val. šv. Mišioms vadovaus arkivysk. Gintaras Grušas. Šias šv. Mišias transliuos LRT Plius televizija.
Rugsėjo 7-15 dienomis Šiluvoje vyksta Didieji Šilinių atlaidai.

Rugsėjo pirmąją Vilniaus Katedroje rinkosi akademinė bendruomenė. Dalijamės arkivyskupo Gintaro Grušo homilija rugsėjo pirmosios šv. Mišiose (nuotraukos)

Kalendorius:
Rugsėjo 1-8 d. Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai
Rugsėjo 4 d. Piligriminis jaunimo žygis Aušros vartai – Lentvaris – Trakai’21
Rugsėjo 4-5 d. Piligriminis žygis vyrams „Šv. Juozapas – kūrybingai drąsus globėjas“
Rugsėjo 5 d.10:00 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje – vargonų šventinimas
Rugsėjo 6 d. 13:00 val. Konferencija apie šeimos sampratą Kaune (transliacija)
Rugsėjo 8 d. 18:00 val. Šv. Mišios Vilniuje už Lietuvos kalėjimų sistemą ir nusikaltimų paliestus žmones
Rugsėjo 10-12 d. Rekolekcijos moterims „Atraskite savivertę“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Rugsėjo 12 d. 11:30 val. Vilniaus šv. Juozapo parapijoje – šeimų ir bendruomenės šventė

Naujienos iš bendruomenių ir parapijų:
Vilniaus Caritas kviečia dovanoti žieminių rūbų prieglobsčio prašytojams
VA Carito užsieniečių integracijos programa renka savanorius, dalijasi vaikų vasaros stovyklos akimirkomis
Pabradėje – prieglobsčio prašytojų palapinių miestelyje aukotos šv. Mišios
Vilniaus jėzuitai kviečia gyventi studentų bendrabutyje
Naujausia informacija apie piligriminį žygį į Trakus – Marijos Radijo laidoje
Rugsėjo 2 d. pradėti nauji mokslo metai Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Redakcijos pokalbis apie dienraštį Bernardinai.lt

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.