Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2020-12-18

Mielieji,

sekmadienį uždegsime paskutiniąją advento vainiko žvakę ir lauksime stebuklo – Kūdikėlio Kristaus gimimo.

Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į mus ištikusios situacijos rimtumą dėl koronaviruso grėsmės, nutarė nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. sustabdyti viešas pamaldas bažnyčiose, tikinčiuosius ragina jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu.

Bažnyčios lieka atviros, kad tikintieji galėtų privačiai melstis, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją susitarę su kunigu. Kunigai budės bažnyčiose ar klebonijose ir priims tikinčiuosius. Kviečiame skaityti visą Lietuvos vyskupų kreipimasį, kaip švęsime šv. Kalėdas bažnyčiose.

Pradedame skelbti Kalėdų laiko šv. Mišių transliacijų tvarkaraštį iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių. Sąrašas bus atnaujinamas.

Artimiausią sekmadienį šv. Mišias iš Vilniaus arkikatedros bazilikos 12.30 val. transliuos LRT televizija. Mišias aukos arkisykupas Gintaras Grušas.

Amžinybėn iškeliavo mons. Vytautas Pranciškus Rūkas
Kaip švęsime šv. Kalėdas? Interviu Marijos Radijuje su arkivyskupu Gintaru Grušu
Malda prie Kūčių stalo

Kalendorius:

Gruodžio 18–20 d. Rekolekcijos su broliais joanitais (internetu)
Gruodžio 18–19 d. Rekolekcijos su bendruomene „Viešpaties balsas“
Gruodžio 18–19 d. Rekolekcijos „Su Marija link šv. Kalėdų“ (ves kun. M. Malinauskas SJ) (internetu)
Gruodžio 18–19 d. Rekolekcijos „Dievo Slėpinys ir Mergelė Marija“ su benediktinu t. Gregory Casparini (internetu)
Gruodžio 18–20 d. Rekolekcijos „Jūs nugalėjote blogį“ su t. Mateusz Stachowski OFM Conv (internetu)
Gruodžio 19 d. 18.00 val. Adventinis maldos vakaras Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapijoje (internetu)
Gruodžio 20 d. 14.00 val. Katechezė „Jėzaus Kristaus Įsikūnijimo slėpinys“ (klier. Martynas Kandratavičius) (internetu)
Gruodžio 20 d. 16.00 val. Susikaupimo ir maldos vakaras su Nukryžiuotojo Kristaus seserimis. Ketvirtasis advento sekmadienis (internetu)
Gruodžio 20 d. 17.30 val. Advento sekmadieniais – LMTA studentų, šv. Luko klubo narių, koncertai (internetu)
Gruodžio 20 d. 19.00 val. Maldos vakaras su bendruomene „Maranata“ (internetu)
Gruodžio 20 d. 20.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras su Nukryžiuotojo Kristaus seserimis (internetu)
Gruodžio 28–30 d. Moksleivius ateitininkai kviečia į žiemos akademiją „Didžiadvasiškumas. Kad būtum lyderis“ (internetu)
Gruodžio 31 d. 21.00 val. Naujieji Bernardinų parapijoje (internetu)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Bažnytinio paveldo muziejaus siūloma pramoga – virtualiai „išsiuvinėti“ veliumą ir išsiųsti pabaigtą kūrinį kaip šventinį atviruką
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ kviečia paaukoti ir padovanoti lietuvių kalbos pamokas prieglobstį Lietuvoje gavusiems vaikams
„Betanija“ kviečia stokojantiems padovanoti sotesnius kalėdinius pietus, laukia maisto produktų
„Carito“ savanoriai dalijasi, kas jiems yra savanorystė ir gailestingoji meilė (trumpi vaizdo įrašai)
Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje parengta koplyčia oriam ir sakraliam artimųjų urnų saugojimui (iki karantino pabaigos)
„Klausk jėzuito“: kaip ruoštis pomirtiniam gyvenimui (vaizdo įrašas)
Joanitas br. Jurgis kalbasi su vaikais apie Kūčias, kalėdaičius ir Piemenėlių Mišias (vaizdo įrašas)

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukojate ir padedate parapijoms ir bažnyčioms gyvuoti! Čia skelbiami parapijų ir rektoratų rekvizitai.

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.