Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas 2014-10-08

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje spalio 8 d. vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jis prasidėjo Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Arkivyskupas Gintaras Grušas susirinkime pabrėžė, kad visi vyskupijoje dirbantys kunigai yra kviečiami kurti šeimynišką atmosferą ir vieni kitus palaikyti, tęsti nuolatinę kunigišką formaciją, kuri nesibaigia užvėrus Seminarijos duris. Arkivyskupas minėjo, kad popiežius Pranciškus pabrėžė tris svarbiausius nuolatinio kunigų ugdymo aspektus: pašaukimą, formaciją ir evangelizaciją. Kunigas pašaukiamas bendruomenei, jis kviečiamas nuolat atnaujinti, skatinti savo ir kitų pašaukimus, taip iškelti lobį, kurį Dievas dovanoja žmogaus širdžiai visų labui. Kunigas pašauktas žvelgti į Kristaus pavyzdį, neįklimpti savo darbuose, tobulinti geras savybes, augti dvasiškai. Pašaukimo tikslas – būti kunigu visiems, gyvenimu rodyti pavyzdį, išsaugoti nuolatinį dialogą su Viešpačiu, puoselėti širdies maldą. Tiek seminarijoje, tiek kunigystėje kiekvienas pašauktasis atsakingas už savąją formaciją, skatinamas daugiau laiko skirti maldai, dažnai atlikti išpažintį, susitikti su dvasios tėvu, puoselėti kunigiškąją bendrystę, sąmoningai švęsti liturgiją, ugdyti savo dvasinę sveikatą. Jei kunigas nesistengia deramai rūpintis savo sveikata, poilsiu, tai kaip galės padėti kitiems?

Toliau arkivyskupas pakvietė kunigus pasidalinti į grupeles ir aptarti šiuos klausimus: kur atrandame atgaivą, kaip išgyvename kunigiškąją bendrystę, kokius rengiame susitikimus, kas trukdo reguliariai susitikti su kitais kunigais, ką darome, kad įveiktume šias kliūtis, kaip sužinome ar patys pastebime, kad kunigą ištiko krizė, kaip jam padedame, ką galime padaryti. Kunigai grupelėse aptarę šiuos klausimus, susirinkę apibendrino, kad reikia daugiau bendrystės, dažniau vienas kitą aplankyti, dalyvauti piligriminėse kelionėse, reaguoti, kai pastebime kito žmogaus sunkumus.

Arkivyskupas ragino parapijose melstis už Šeimų festivalį, kuris vyks 2015 m. sausio 10 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, ir užbaigs Lietuvos vyskupų paskelbtus Šeimos metus, kad ši šventė ir pasirengimas jai daugelį žmonių paskatintų atnaujinti tikėjimą, plėtotų evangelizaciją, atnaujintų parapijų gyvenimą. Reikalinga, kad toliau gyvuotų ir būtų skatinamos maldos už kunigus grupelės, kad žmonės palaikytų savose parapijose dirbančius kunigus ir patys melstųsi už parapijos atsinaujinimą.

Kiekvienoje parapijoje Caritas kviečia rengti rinkliavas Ukrainos žmonių labui ir taip parodyti solidarumo su vargstančiais žmonėmis. Visų parapijų žmonės kviečiami aktyviai dalyvauti Gailestingumo Motinos atlaiduose Vilniuje lapkričio 9–16 d. Atlaidų tema – „Gailestingoji Šventosios Šeimos Motina“.

Kitas kunigų susirinkimas vyks lapkričio 12 d., Vilniaus Gailestingumo Motinos Aušros Vartų atlaiduose.