Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ metinė konferencija

Kviečiame „Carito darbuotojus, savanorius ir visus, kuriems yra įdomi „Carito tarnystė, 2019 m. gegužės 25 d. į Vilniaus arkivyskupijos „Carito metinę konferenciją „Dėkokime Viešpačiui už jo ištikimąją meilę žmonijai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (Kalvarijų g. 325, Vilnius).

Konferencija siekiama švenčiant Lietuvos Carito 30-metį padėkoti „Carite tarnaujantiems žmonėms.

Programa
9.30 Registracija
10.00 „Tedėkoja jie Viešpačiui už Jo ištikimąją meilę, už nuostabius darbus žmonijai.“ (Ps 107)

  • Sveikinimo žodis ir konferencijos atidarymas. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas
  • Ar Biblijos žmogus moka dėkoti? Kun. Mozė Mitkevičius
  • Dėkoju už Caritą: praeitis ir dabartis. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Balys Stankus, Linas Kukuraitis, ses. Jolita Matulaitytė
  • Liudijimai. Regina Krukonienė, Užsieniečių integracijos programos darbuotoja, Rasa Augutytė, „Artumo“ programos savanorė.

11.40 Kava, arbata.
12.10 Laikas grupelėse.

  • 1 grupelė. „Viešpatie, Tu mano Dievas, Tau dėkosiu per amžius!“ (Ps 30). Kun. Mozė Mitkevičius.
  • 2 grupelė. Dievo darbas „Carite. Žvilgsnis vadovo akimis. Linas Kukuraitis.
  • 3 grupelė. Dėkoju už viltį ir galimybę / drąsą pakilti. „Aš esu“ bendruomenė ir kun. Kęstutis Dvareckas.
  • 4 grupelė. Dėkoju už pasitikėjimą ir atvirumą priimant kitą. Užsieniečių integracijos programos bendruomenė.
  • 5 grupelė. Dėkoju už atveriamą gyvenimą, praplečiantį mano širdį. Vilniaus Šv. Juozapo parapijos „Carito bendruomenė.
  • 6 grupelė. Protmūšis: „Vilniaus arkivyskupijos „Caritas: vakar, šiandien, rytoj.“

13.00 Šv. Mišios
14.20 Pietūs
15.00 Muzikos grupė „Folkenrol“, 30-ojo gimtadienio tortas.

Maloniai prašome užsiregistruoti į konferenciją iki gegužės 22 d. ir pasirinkti grupelę (grupelėse vietų skaičius ribotas). Registracijos nuoroda: http://bit.ly/2w26zIJ

Daugiau informacijos