Vilniaus arkivyskupijos Caritas 2021 metais padėjo daugiau nei 17 tūkst. žmonių

Pastaraisiais metais tiek viešojoje politikoje, tiek privačiose diskusijose ne kartą buvo pastebėta, kad pandemijos metu išryškėjęs socialinis pažeidžiamumas tapo įvairialypiu išbandymu Lietuvos visuomenei. Vilniaus arkivyskupijos Carito metinėje ataskaitoje matyti, kad praėjusiais metais netrūko naujų išbandymų ir krizių. Kartu kovoje su skurdu bei atskirtimi visuomenėje atsivėrė naujos galimybės.

2021 m. Vilniaus arkivyskupijos Carite atviros darbuotojų, savanorių ir geradarių širdys leido suteikti pagalbą daugiau nei 17 tūkst. žmonių. Balandžio 28 d. pasirodžiusioje Vilniaus arkivyskupijos Carito veiklos ataskaitoje išsamiai iliustruojamas augantis veiklos mastas, atveriantis platesnį suvokimą apie šalyje augusį skurdą ir socialinę atskirtį bei lygiagrečiai didėjusią atjautą ir pasišventimą rūpintis silpniausiais.

Ataskaitoje galima susipažinti su veiklos apimtimis, kurioms 2021 m. buvo sutelkta per 2 mln. eurų (2 470 830 ). Surinkta parama pasitarnavo vaikams ir šeimoms, jaunuoliams ir vyresnio amžiaus žmonėms, vienišiems ir patiriantiems skurdą, kenčiantiems nuo smurto, priklausomybių, išgyvenantiems nepriteklių ir atskirtį, Lietuvos žmonėms ir žmonėms iš Afrikos, Irako, Sirijos, Tadžikistano, Baltarusijos…

Pasak Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo: „2021-ieji buvo paženklinti ne tik besitęsiančia kovido pandemija, bet ir netikėtais svečiais – migrantais, atkeliavusiais per Baltarusiją. <…> Atrodo, kad šiuo metu vis dar laikome svetingumo egzaminą: pabėgėlius (o ir kiekvieną mūsų šalies žmogų) priimti, saugoti, skatinti ir integruoti. Imtis šių svarbių keturių veiksmų mus kviečia popiežius Pranciškus.“

Žmonės iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių ir 2 įstaigų liudijo Katalikų Bažnyčios rūpestį teikti poreikius atitinkančią pagalbą jos reikalingiems asmenims, skatino įsitraukti parapijų bendruomenes ir visus geros valios žmones.

Motinos ir vaiko namų bendruomenė šventė 25-erių metų veiklos jubiliejų. Taip pat šiuose bei Laikinuosiuose namuose teikiamos pagalbos kokybė buvo įvertinta Europos lygmeniu – gautas „EQUASS Assurance“ kokybės sertifikatas. Išvengus koronaviruso protrūkių, bendruomenėje „Aš esu“ buvo tobulinamos paslaugos priklausomiems asmenims bei rengiami mokymai socialinės srities darbuotojams.

Socialiniame centre „Betanija“, nuo pandemijos pradžios bene tris kartus išaugus lankytojų skaičiui, komanda plėtė savo veiklą ir inicijavo darbą su žmonėmis gatvėje. Socialinės tarnybos padalinio komanda surinko ir išdalino rekordinę – 60 tūkst. kilogramų – paramą drabužiais ir daiktais. Nuteistųjų konsultavimo centro bendruomenė, įsigaliojus tvarkos aprašui dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos, plėtė savo komandą ir aktyviai teikė pagalbą socialinės integracijos srityje.

Užsieniečių integracijos programa susidūrė su bene rimčiausiu iššūkiu – prieglobsčio prašančiųjų krize. Platus veiklos spektras Pabradėje atvėrė didelį Carito potencialą rūpintis žmonių materialiniais, psichologiniais ir dvasiniais poreikiais.

Pagalbos patyrusiems smurtą ir prekybos žmonėmis aukoms programoje vis aktyviau pagalbos kreipiasi vyrai, anksčiau nedrįsę. Visuomenėje ryškėja nuostatų į psichologinę pagalbą pokyčiai – ji vis labiau priimama ir prieinama šioje programoje.

Darbo įgūdžius atgaunantys žmonės kavinėje-mokymų centre „Agapė“ bei Žvakių dirbtuvėse gamino naujus gaminius, bendradarbiavo su žymiais kūrėjais, iš kurių sėmėsi įkvėpimo. Kartu su M. Petruškevičiumi sukurta riboto kiekio prabangi žvakė „Ubi Caritas“.

Vaikų ir paauglių dienos centre „Vilties angelas“, Visų Šventųjų šeimos paramos centre bei Alternatyvaus mokymosi centre jaunuoliams teikiama pagalba tampa vis interaktyvesnė ir labiau individualizuota. Jaunuoliai per gamtą, per asmeninį ryšį su Carito savanoriais bei darbuotojais ugdosi ir patiria išskirtinį palaikymą.

Vilniaus arkivyskupijoje 43 parapijų bendruomenės prisitaikė prie pandemijos sukeltų pokyčių ir tęsė darbus: ieškojo būdų, kaip veikti su seneliais, dirbti su vaikais ir jų šeimomis, prisidėjo prie migrantų krizės sprendimo teikdami humanitarinę pagalbą, aktyviai įsijungė į tradicines Carito akcijas.

Pasak Vilniaus arkivyskupijos Carito vadovės Audronės Kairienės, organizacijos 2021 metų veiklos ataskaitoje atsiskleidžia pagalbos vargstantiems apimtys, išbandymai ir džiaugsmai: „Ši gausa stebina, bet kartu kreipia į vienybę, per kurią, padėdami skirtingiems žmonėms, kuriame socialinę draugystę – kelią atviros visuomenės link.“ Ataskaitą rasite Vilniaus arkivyskupijos Carito interneto svetainėje: https://vilnius.caritas.lt/veiklos-ataskaitos/.

Katalikų Bažnyčios organizacija Vilniaus arkivyskupijos Caritas telkia geros valios žmones socialinei pagalbai, kovoja su skurdu, gina žmogaus teises ir rūpinasi kiekvieno pagalbos prašančiojo orumu.

Vien 2021 metais Vilniaus arkivyskupijos Carito pagalbos sulaukė daugiau nei 17 tūkst asmenų: vaikai ir jaunimas, vienišos mamos, šeimos, benamiai, pabėgėliai, vyresnio amžiaus žmonės, ligoniai, priklausomi asmenys, patiriantys skurdą ir alkį.

Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenė, suvienijusi virš 800 savanorių, yra plačiausias socialinės pagalbos tinklas Vilniaus regione.

Vilniaus arkivyskupijos Carito informacija