Vilniaus arkivyskupija – sinodiniu keliu

Lapkričio 5 d. Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose, susitikusi Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komanda aptarė sinodinio kelio vyskupijoje žingsnius ir galimybes. Vyskupijos komanda numatė parengti keleto kitų formatų siūlymus sinodiniams susitikimams greta visai Lietuvai siūlomo 7 susitikimų modelio, organizuoti koordinatorių ir moderatorių mokymus, talkinti vyskupijos bendruomenėms sinodinio kelio klausimais.

Pradedant susitikimą šv. Mišių homilijoje Arkivyskupas Gintaras Grušas priminė, jog popiežius Pranciškus daugeliu savo pasisakymų kviečia nešti Gerąją Naujieną, tai atsispindi ir sinodo šūkyje: bendrystė, dalyvavimas ir misija. Dar popiežius Paulius VI akcentavo bendrystę ir misiją, o šiandien Pranciškus prideda ir dalyvavimą – siekį įtraukti kuo platesnį ratą žmonių, padėti žmonėms reflektuoti, kaip Dievas veikia jų gyvenime ir visoje Bažnyčioje.

Vyskupijos komanda išklausė vysk. Arūno Poniškaičio pristatymo apie sinodo idėją. Pristatyta Sinodinio kelio Lietuvoje grupės informacija apie rengiamą medžiagą 7 susitikimams grupelėse, kuri palaipsniui nuo lapkričio pabaigos atsiras tinklalapyje sinodas.katalikai.lt ir bus siūloma bendruomenėms naudotis einant sinodiniu keliu. Apžvelgti kitų šalių vyskupijų taikomi sinodinio kelio susitikimų formatai, numatyta parengti keletą kitų modelių sinodinio kelio susitikimams.

Susitikime aptarti sinodinio kelio Vilniaus arkivyskupijoje žingsniai. Iki lapkričio 24 d. klebonai ar rektoriai kviečiami paskirti koordinatorius parapijoje ar bendruomenėje. Dalyvauti sinodiniame procese ir įtraukti į jį kitus bus pakviestos ir neparapinės katalikiškos organizacijos ir judėjimai.

Vilniaus arkivyskupijoje gruodžio mėnesį numatomi koordinatorių mokymai ir sinodinio kelio planavimas bendruomenėse (grupelių sukvietimas, grupelių moderatorių paieška, informacijos sklaida). Sausio mėnesio pirmoje pusėje – mokymai moderatoriams, kaip moderuoti grupelę.

Sausį–gegužę vyks sinodiniai susitikimai siūlomais klausimais, po jų bus surenkamos įžvalgos.

Vyskupijos komanda iš bendruomenių įžvalgų rengs vyskupijos sinodinio kelio sintezę, kuri bus perduota Lietuvos vyskupų konferencijai. Liepos mėnesį numatytas Sinodo etapo vyskupijoje užbaigimo renginys. Taip užsibaigs pirmoji sinodinio proceso fazė. Vėliau Lietuvos apibendrinimas pasieks Europos vyskupų konferencijų tarybą, kuri savo sintezę perduos Sinodo generaliniam sekretoriatui Vatikane, kur 2023 metų rudenį vyks vyskupų sinodas.

Komandos susitikimo metu pasidalinta mintimis, kaip pastoracijos centrai ir organizacijos gali prisidėti sinodiniame kelyje, kaip pasiekti platesnius ratus žmonių, kokie kyla aktualiausi klausimai, iššūkiai.

Susitikimą sukvietė vyskupijos sinodinio kelio koordinatoriai vysk. Arūnas Poniškaitis ir Agnė Markauskaitė. Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komandą sudaro Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro vadovas Algis Petronis, Katechetikos centro vadovė Raimonda Kuklienė, Jaunimo centro vadovė Kristina Trinkūnaitė, Akademinės sielovados centro vadovas Matas Macevičius, Vilniaus arkivyskupijos Caritas vadovė sesuo Jolita Matulaitytė MVS, Vilniaus piligrimų centro vadovė Lina Šapauskienė, sesuo Gintautė Giedrimaitė CC, Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė, kun. Andžej Šuškevič, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, kurijos komunikacijos koordinatorė Živilė Peluritienė.

Popiežius Pranciškus pakvietė visą Dievo Tautą dalyvauti sinode, kurio tema „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas, misija“. Pirmasis sinodo etapas vyksta vyskupijose. Sinodo parengiamajame dokumente sakoma, kad „šio sinodinio proceso tikslas yra ne laikina ar vienkartinė sinodalumo patirtis, bet galimybė visai Dievo tautai drauge įžvelgti, kaip žengti sinodiškesnės Bažnyčios link ilgalaikėje perspektyvoje.“


Norintys detaliau sužinoti apie Sinodą kviečiami pasižvalgyti sinodas.katalikai.lt. Turintys idėjų, pasiūlymų ar pasisiūlymų Vilniaus arkivyskupijos komandai gali rašyti sinodas@vilnensis.lt.