Verkių Kalvarijos – atviros miestiečiams ir piligrimams

Kilus klausimams dėl masinių renginių Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelyje, norime priminti, kad Verkių parkas garsėja koplytėlėmis, kurių išdėstymas atitinka kelią, kuriuo Kristus nešė savo kryžių Jeruzalėje. Vilniaus Kalvarijose jau 347 metus tikintieji eina Kryžiaus kelią. Ši vieta nuo seno miestiečiams buvo tokia svarbi, kad visas rajonas buvo pavadintas Jeruzalės vardu.

Valstybė, pripažindama šio objekto vertę, suteikė jam kultūros paveldo objekto statusą, kurio vertingosios savybės yra architektūrinio, dailės, istorinio, kraštovaizdžio ir sakralinio pobūdžio. Pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartį Lietuva ir Bažnyčia bendradarbiauja, siekdamos užtikrinti pagarbą sakraliniams objektams.

Džiaugiamės, kad Verkių Kalvarijos yra brangi ir pamėgta vieta tiek piligrimų, tiek vilniečių. Valstybė ir Bažnyčia deda pastangas, kad ši vieta būtų prižiūrima ir toliau gražėtų. Nuo Nepriklausomybės atgavimo Verkių Kalvarijos yra atviros vilniečiams. Tačiau masiniai renginiai, nesusiję su Kryžiaus keliu, užgožtų tai, dėl ko ši vieta tapo garsi, mylima ir saugotina. Tai pasakytina apie Kryžiaus kelią, o ne apie visą parką, kuriame yra specialiai pritaikytų rekreacinių, aktyvaus laisvalaikio ir kitų zonų.