URM pristatytas leidinys „Lietuva Bažnyčios Nepaprastųjų reikalų kongregacijos archyvo dokumentuose (1919–1938)”

Užsienio reikalų ministerijoje vasario 20-ą dieną surengtas leidinio „Lietuva Bažnyčios Nepaprastųjų reikalų kongregacijos archyvo dokumentuose (1919–1938)” pristatymas. Renginyje diskutuota apie Lietuvos ir Šventojo Sosto santykius ir  šiandienei Europai itin reikšmingų vertybių – taikos, laisvės ir demokratijos – vieningą siekį. Susirinkusiems kalbėjo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Diskusiją moderavo ambasadorė Irena Vaišvilaitė. Renginyje dalyvavo Apaštališkasis nuncijus Pedro Lopez Quintana, buvęs ambasadorius prie Šventojo Sosto Vytautas Ališauskas, Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kunigas Kęstutis Smilgevičius, Lietuvos Seimo nariai ir universitetų bendruomenės atstovai.

„Šventasis Sostas buvo ir išlieka vienas iš tarptautinės politikos galios centrų. Tokios vertybės kaip taika, laisvė, žmogaus teisės, žmogaus orumas visuomet buvo Šventojo Sosto dėmesio centre”, – sakė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

„Privalome kalbėtis apie šias vertybes ne tik tarpusavyje, bet ir su kitomis religijomis. Visos religijos pabrėžia žmogaus gyvybės ir taikos idealus”, – sakė ministras ir pažymėjo, kad teroristų bandymai savo nusikaltimus pridengti religija yra smerktini.

Diskusijos dalyviai akcentavo būtinybę vieningai spręsti agresijos tarptautiniuose santykiuose, skurdo ir nelygybės problemas, dvasinės atskirties priežastis.

Ministras padėkojo Lietuvos ambasadorei prie Šventojo Sosto ir prie Maltos Ordino Irenai Vaišvilaitei už jos iniciatyvą išleidžiant šį leidinį Lietuvoje.

Ambasadorė I. Vaišvilaitė pažymėjo, kad šis leidinys atskleidžia, kokie svarbūs buvo Lietuvos ir Šventojo Sosto santykiai ne tik Lietuvos Bažnyčiai, bet ir visai Lietuvos visuomenei.

Originalo kalba išleistų dokumentų, pristatančių, kaip Lietuva buvo matoma Šventojo Sosto akimis, rinkinys turi ypatingą reikšmę tarptautinei mokslo bendruomenei, lietuvių istorikams, tyrinėjantiems Pirmąją Lietuvos Respubliką ir jos visuomenę.

Parengta pagal LR Užsienio Reikalų ministerijos informaciją

I įrašo dalis

II įrašo dalis