Ukrainos graikų apeigų Bažnyčios išėjimo iš pogrindžio 25-čio minėjimas

2014-aisiais Ukrainos Graikų apeigų Katalikų Bažnyčia (UGKC) iškilmingai minėjo 25-ąsias išėjimo iš pogrindžio metines. UGKC Ukrainoje ir kitose šalyse aukotos šv. Mišios, organizuotos mokslinės konferencijos, vyko koncertai.

Gruodžio 26 d. į  šv. Mišias Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčią rinkosi ne tik lietuviai, bet ir ukrainiečiai. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Aušvydas Belickas ir Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM. Šv. Mišiose lietuvių ir ukrainiečių kalbomis melstasi už Ukrainos Graikų apeigų Katalikų Bažnyčią, minint 25-erius išėjimo iš pogrindžio metus, melstasi už ukrainiečius ir taiką Ukrainoje.

Daugiau informacijos www.mikalojus.lt.