Velykinio Tridienio ir šv. Velykų pamaldų tvarkaraštis, 2021

Skelbiame 2021 m. Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų bei jų transliacijų tvarkaraštį Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.

Tvarkaraštis yra nuolat pildomas. Jei sąraše nerandate bažnyčios, kviečiame informacijos ieškoti parapijų internetiniuose puslapiuose, socialinių tinklų paskyrose ir bažnyčių skelbimų lentose.

Bažnyčios nėra uždarytos, kviečiame laikantis visų saugumo reikalavimų ateiti asmeninei maldai, atlikti išpažintį, priimti Švenčiausiąjį Sakramentą. Esant sudėtingai epidemiologinei situacijai dalyje Vilniaus arkivyskupijos savivaldybių, į bendrą maldą kviečiame jungtis stebint transliacijas. 

Tridienio ir šv. Velykų transliacijos per LRT:

  • Didįjį ketvirtadienį 18.00 val. Paskutinės vakarienės šv. Mišios iš Vilniaus arkikatedros bazilikos (LRT Plius televizija)
  • Didįjį penktadienį 21.55 val. Kryžiaus kelias iš šv. Petro aikštės Romoje (LRT televizija)
  • Didįjį šeštadienį 21.00 val. Velyknakčio liturgija iš Vilniaus arkikatedros bazilikos (LRT televizija ir LRT radijas)
  • Šv. Velykų dieną 10.55 val. Velykų šv. Mišios ir popiežiaus Pranciškaus palaiminimas „Urbi et Orbi” iš Vatikano (LRT televizija)

Atnaujinta 2021 m. balandžio 1 d.

[expandables]

[expandable id=”1″ title=”BAŽNYČIOSE VILNIAUS MIESTE”]

Vilniaus šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedra Bazilika
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT (LRT PLIUS televizija)
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 15.00 LT (arkikatedros Youtube)
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT (arkikatedros Youtube)
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 21.00 LT (LRT televizija ir Marijos Radijas)
Šv. Velykų Mišios: 8.00 LT ir 12.30 LT (arkikatedros Youtube)
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 8.00 LT ir 12.30 LT (arkikatedros Youtube)
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama čia.


Dievo Gailestingumo šventovė
Transliacija vyks: šventovės Youtube ir feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 20.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 20.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 21.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 LT, 10.00 LT, 12.00 LT, 16.00 PL, 18.00 LT, 20.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT, 12.00 LT, 16.00 PL, 18.00 LT, 20.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: www.gailestingumas.lt ir šventovės feisbuke


Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčia
Transliacija vyks: Joanitų Youtube
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 9.15 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.30 LT
Šv. Velykų Mišios: 8.00 PL, 10.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.00 LT, 18.30 PL
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: https://www.joanitai.org/skelbimai/


Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL, 20.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 15.00 LT-PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL, 20.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 PL, 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 8.00 PL, 10.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: www.matulaitis.org


Vilniaus Šv. ap. Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
Transliacija vyks: bažnyčios feisbuke ir www.dominikonai.lt
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 8.00 PL, 11.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.00 LT, 16.00 PL
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: bažnyčios feisbuke ir www.dominikonai.lt


Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos puslapyje
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL, 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL, 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 PL, 18.30 LT
Šv. Velykų Mišios: 9.00 LT, 10.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 7.30 LT, 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: https://vilniauspetropovilo.lt/skelbimai/


Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 LT, 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 LT, 18.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 LT, 19.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 LT, 9.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.30 LT, 13.00 PL
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: lietuvių kalba čia ir lenkų kalba čia


Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL, 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 15.00 LT, 16.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL, 19.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT, 21.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: www.bosko.lt ir parapijos feisbuke


Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčia
Transliacija vyks: bažnyčios feisbuke
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 11.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: –
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: www.jonai.lt

 

Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos koplyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 LT-PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.30 LT-PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 LT-PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT-PL
Šv. Velykų Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.00 LT-PL
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama čia.


Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapija
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 18.00 PL, 19.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL, 19.30 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 PL, 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL, 11.30 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: www.pilaitesparapija.lt, parapijos feisbuke, skelbimų lentoje bažnyčioje


Vilniaus Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčia
Transliacija vyks: Informacija svetainės www.kazimiero.lt kalendoriuje
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: –
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: –
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: –
Šv. Velykų Mišios: 10.30 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.30
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: www.kazimiero.lt


Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios:
16.00 PL (transliacija per radiją „Znad Wilii“ 103,8 FM, Znad Willi feisbuke ir parapijos feisbuke PL)
19.00 LT (transliacija puslapyje https://vilniauskalvarijos.lt ir parapijos Youtube)
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias:
13.00 PL (Znad Willi feisbuke ir parapijos feisbuke PL)
15.00 LT (https://vilniauskalvarijos.lt ir parapijos Youtube)
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos:
16.00 PL (per radiją „Znad Wilii“ 103,8 FM, Znad Willi feisbuke ir parapijos feisbuke PL)
19.00 LT (https://vilniauskalvarijos.lt ir parapijos Youtube)
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija:
16.00 PL (per radiją „Znad Wilii“ 103,8 FM, Znad Willi feisbuke ir parapijos feisbuke PL)
19.00 LT (https://vilniauskalvarijos.lt ir parapijos Youtube)
Šv. Velykų Mišios:
7.00 LT (https://vilniauskalvarijos.lt ir parapijos Youtube)
9.00 PL (per radiją „Znad Wilii“ 103,8 FM, Znad Willi feisbuke ir parapijos feisbuke PL)
Antros šv. Velykų dienos Mišios:
9.00 PL (per radiją „Znad Wilii“ 103,8 FM, Znad Willi feisbuke)
13.30 PL (parapijos feisbuke PL)
10.30 LT ir 12.00 LT (https://vilniauskalvarijos.lt ir parapijos Youtube)
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: https://vilniauskalvarijos.lt ir lenkų kalba parapijos feisbuke


Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 8.00 LT, 10.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 8.00 LT, 10.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: www.mikalojus.lt


Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino (Bernardinų) bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke ir parapijos Youtube
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 21.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 9.00 EN ,10.30 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: parapijos feisbuke


Vilniaus Šv. Teresės parapija
Transliacija vyks: www.ausrosvartai.lt
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 PL, 19.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 9.00 PL, 11.00 LT, 13.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.00 LT, 13.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: www.ausrosvartai.lt


Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų) bažnyčia
Transliacija vyks: Wilnoteka feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL-LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.15 PL-LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL-LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 23.00 PL-LT
Šv. Velykų Mišios: 8.00 PL-LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 8.00 PL-LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: bažnyčios feisbuke


Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčia
Transliacija vyks: Ramintojos feisbuke ir Ramintojos Youtube
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 12.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 18.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: Ramintojos feisbuke


Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke arba Wilnoteka feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 15.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 21.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 9.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 15.00 PL
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: parapijos feisbuke


Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos Youtube
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: www.reginapacis.lt ir parapijos feisbuke


Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT-PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.00 LT-PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT-PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT-PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL, 11.30 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: parapijos feisbuke

[/expandable]

[expandable id=”2″ title=”KITOSE VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE”]

Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 8.00 LT-PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: www.adutiskioparapija.lt


Alionių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL-LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL-LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 PL-LT
Šv. Velykų Mišios: 9.00 PL-LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.00 PL-LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: parapijos feisbuke


Balingrado Dievo Apvaizdos bažnyčia
Transliacija vyks: bažnyčios feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 9.00 Pl
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: bažnyčios feisbuke


Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 9.00 Pl
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.00 Pl


Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 8.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: www.ratnyciosparapija.lt


Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias:
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 9.00 LT, 10.30 PL, 12.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.00 LT, 10.30 PL, 12.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: www.druskininkuparapija.lt


Dubičių Švč. Jėzaus širdies bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.00LT


Dūkštų Šv. Onos bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 16.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 07.00 PL


Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL, LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.15 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL, LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 PL, LT, 21.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT, 10.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 8.30 PL, 10.00 LT, 12.00 PL


Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
Transliacija vyks: Paberžės parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.45 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 9.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.00 PL
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: Paberžės parapijos feisbuke


Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 07.00 LT, 09.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT, 12.00LT


Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT 21.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT 12.00PL


Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.30 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 9.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL


Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 8.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.00 PL
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: feisbuke


Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 16.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 09.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 09.00 LT


Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 PL-LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 18.30 Pl-LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 PL-LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 PL-LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL-LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.00 PL-LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: www.maisiagalosparapija.lt


Mickūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 18. 00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 PL-LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 11. 00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 18.00 PL
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: Bažnyčia yra atidaryta 1 val. prieš pamaldas. Išpažinčių klausoma 30 min. prieš pamaldas


Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir šv. Onos bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.30 LT
Šv. Velykų Mišios: 6.30 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT


Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT-PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.00 LT-PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT-PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT-PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL, 11.30 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: parapijos feisbuke


Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 20.00 LT-PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 19.15. LT-PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 20.00 LT-PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT-PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 LT-PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.45 LT, 12.15 PL
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: parapijos feisbuke


Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, bažnyčia

Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.30 val. PL-LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 16.30 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.30 val. PL-LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 val. LT, 21.00 val. PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 val. LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 val. PL, 12.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: pabradesparapija.lt


Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia
Šv. Velykų
Mišios: 11.00 LT


Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Didysis šeštadienis
. Velykų vigilija: 17.30 LT
Šv. Velykų Mišios: 9.00 LT


Riešės Šv. Stanislovo bažnyčia
Transliacija vyks: www.riesesparapija.lt ir parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT ir PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT ir PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT ir PL
Šv. Velykų Mišios: 10.00 LT, 11.30 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT , 11.30 PL
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą: Velykų valgių šventinimas vyks šventoriuje Didįjį šeštadienį 18.15–18.55 ir po Velyknakčio vigilijos.


Rudaminos Švč. M. Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 LT, PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 LT, PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT, PL
Šv. Velykų Mišios: 07.00 LT, PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 8.00 LT, PL


Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.00 LT


Rudnios Švč. M. Marijos Nuolatinės Globėjos bažnyčia
Didysis šeštadienis
. Velykų vigilija: 15.00LT
Šv. Velykų Mišios: 10.00LT


Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir šv. Benedikto bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 LT, 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 LT, 18.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 LT, 18.30 PL
Šv. Velykų Mišios: 8.00 PL, 9.00 LT


Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos Youtube
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL-LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.00 PL-LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL-LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 LT, 19.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.00 LT, 10.30 PL
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: parapijos feisbuke


Šumsko Šv. Mykolo parapija
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 18.30 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.00 PL


Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 LT-PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 19.00 LT-PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 LT-PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT-PL
Šv. Velykų Mišios: 9.00 LT-PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.00 LT-PL
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama parapijos feisbuke


Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT, PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT, PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 LT, PL
Šv. Velykų Mišios: 8.00 LT, PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: https://svencioniuparapija.lt/ ir parapijos feisbuke


Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 PL, 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.30 PL, 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT


Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 16.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.45 LT


Valkininkų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 8.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: parapijos feisbuke


Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
Didysis ketvirtadienis
. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 8.00 LT, 11.00 LT (https://www.facebook.com/varenosparapija)
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama: parapijos feisbuke


Vidiškių Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia
Didysis šeštadienis
. Velykų vigilija: 19,00 LT
Šv. Velykų Mišios: 8,00 LT
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą:šeštadienį nuo 17.00, o Velykų sekmadienį nuo 7.30.


Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios:
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 18.00 LT-PL-RU;
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos:
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.30 LT-PL-RU;
Šv. Velykų Mišios: 8.00 LT-PL-RU;
Antros šv. Velykų dienos Mišios:
Informacija apie bažnyčios atidarymo laiką, galimybę priimti Švč. Sakramentą, velykinių valgių šventinimą skelbiama parapijos feisbuke

[/expandable]