Šventosios Šeimos Sekmadienio pamokslas

Šventosios šeimos šventė kasmet švenčiama sekmadienį tarp Kalėdų ir Naujųjų metų – taip norima pabrėžti šeimos vaidmenį išganymo istorijoje. Kai Dievas nusprendė įsikūnyti, jis tai padarė gimdamas ir augdamas šeimoje, – tokiu būdu ji tapo išskirtine išganymo istorijos dalyve.

Šeima yra Dievo paveikslas, Švč. Trejybės meilės paveikslas.

Žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, kaip vyras ir moteris. Jėzus pakartojo dar Senajame Testamente pabrėžtą šeimos svarbą: pirmąjį savo stebuklą jis padarė per vestuves Kanoje. O per savo mirtį ir prisikėlimą jis ir mus įtraukia per krikštą tapti Dievo šeimos nariais.

Dievo plane šeimai skirta užduotis atskleisti Dievą.

Tad nenuostabu, kad blogis puola šeimą, kaip ir asmenį, per nuodėmę. Taip kaip mes stengiamės išlaikyti ir atskleisti Dievo paveiklą savyje, taip ir šeimoje svarbu siekti išlaikyti tą Dievo paveiklą – per maldą, dialogą, ištikimybę, atleidimą, o svarbiausia – per įsiklausymą.

Prašykime malonės, kad mumyse gyvas Dievo paveikslas šviestų kitiems, mūsų visuomenei. Kad Dievo išganymo planas mumyse pilnai išsipildytų, ir kad šiandien bei kasdien galėtume jaustis Tėvo vaikais, Jėzaus broliais ir seserimis, Dievo šeimos nariais.

http://www.bernardinai.lt/tv/laida/1187/arkivysk-gintaras-grusas-seima-graziausias-dievo-paveikslas