Popiežius Pranciškus apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė arkivysk. Petar Rajič

2019 metų birželio 15 d. Šventasis Tėvas Pranciškus apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė arkivyskupą Petar RAJIČ. Titulinis Sarsentero arkivyskupas, Petar Rajič iki šiol dirbo apaštaliniu Nuncijumi Angoloje bei San Tomėje ir Principėje. Pateikiame Jūsų dėmesiui naujojo apaštalinio Nuncijaus gyvenimo aprašymą.

Arkivyskupas Petar Rajič gimė Toronte (Kanada) 1959 metų birželio 12 d. Kunigystės šventimus priėmė Trebinje-Mrkan vyskupijoje 1987 metų birželio 29 d. Gavęs Kanonų teisės daktaro laipsnį, 1993 m. liepos 1 d. pradėjo dirbti Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje. Darbavosi Popiežiškosiose atstovybėse Irane ir Lietuvoje bei Jo Šventenybės Valstybės sekretoriato Bendrųjų reikalų skyriuje. 2009 m. gruodžio 2 d. paskirtas tituliniu Sarsentero arkivyskupu ir apaštaliniu Nuncijumi Kuveite, Bachreine, Katare bei apaštaliniu Delegatu Arabijos pusiasaliui. 2010 m. kovo 27 d. arkivyskupas Petar Rajič paskiriamas apaštaliniu Nuncijumi Jemene ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Nuo 2015 m. birželio 27 d. dirbo apaštaliniu Nuncijumi Angoloje bei San Tomėje ir Principėje.

Jo Ekscelencija arkivyskupas Petar Rajič be savo gimtosios kroatų kalbos dar moka italų, anglų, prancūzų ir portugalų kalbas.

Nuncijus Petar Rajič yra šeštasis apaštalinis Nuncijus Baltijos šalyse. Ligšiolinis apaštalinis Nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Pedro Lopez Quintana buvo paskirtas apaštaliniu Nuncijumi Austrijoje ir išvyko iš Lietuvos šių metų gegužės 9 d. Nuo jo išvykimo iki dabar Šventojo Sosto atstovybei vadovavo laikinasis reikalų patikėtinis monsinjoras Christopher T. Washington.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato informacija