Sveikiname su Šv. Kalėdomis!

Sveiki sulaukę šventų Kalėdų! Melskime taikos ir ramybės mūsų širdyse, šalyje ir pasaulyje. Dievas yra su mumis! Tai Kalėdų žinia – Pasaulio Atpirkėjas Kristus gimsta, kad kiekvienam, kuris Jį priima, dovanotų širdies ramybę.

Mūsų pasaulyje šiomis dienomis yra daug neramumų. Karas Ukrainoje, Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje. Mūsų pačių namuose ir kaimynystėje matome daug skausmo, kenčiančių šeimų, vienišų vaikų. Nebūkime akli šiam skausmui, tačiau taip pat nepasiduokime iliuzijai, jog nieko negalime pakeisti. Mes esame Dangiškojo Tėvo vaikai ir kaip Kristus esame pašaukti nešti taiką ir ramybę šiam pasauliui.

Prieš šimtą metų Fatimoje piemenėliams pasirodžiusi Jėzaus Motina Marija ragino melstis, prašant taikos pasauliui ir karo pabaigos. Svarbiausia Marijos žinia buvo ta, jog mūsų asmeninis atsivertimas gali priartinti taiką pasaulyje. „Melskitės, daug melskitės ir aukokitės už nusidėjėlius,“ – ragino Švenčiausioji Marija.

Prašykime Dievą dovanų taip, kaip maži vaikai vardija tėveliams, ko jie norėtų. Su tokia pat drąsa ir pasitikėjimu prašykime taikos pasauliui ir patys būkime ramybės dovana savo aplinkoje. Būkime tikri, kad Dievas, dovanojęs mums savo Sūnų, girdi kiekvieną mūsų maldą. Džiaugsmingų ir ramybės kupinų šventų Kalėdų!

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas