Šv. Velykos Vilniaus „Betanijoje“

Kovo 31 d.  Vilniuje Betanijos socialiniame centre Kristaus prisikėlimą šventė centro lankytojai, darbuotojai ir svečiai. Šventė pasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Kartu su arkivyskupu Gintaru Grušu šv. Mišias aukojo klebonas mons. Edvardas Rydzikas ir bažnyčioje tarnaujantys kunigai. Į Mišias gausiai susirinko Betanijos bendruomenė.

Homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį į skaitinį iš Apaštalų darbų apie išmaldos prašiusį luošį, kuris buvo išgydytas, – taigi gavo daugiau negu tikėjosi. „Mūsų laukia amžinasis gyvenimas ir jis žada mums kur kas daugiau, nei galime tikėtis žemiškojo gyvenimo“, – kalbėjo arkivyskupas. Pasak ganytojo, Kristaus prisikėlimas reiškia, kad jokia tironija, jokie mūsų patirti sunkumai neturi paskutinio žodžio. Jis priklauso Dievui. Išganymas skirtas visiems, kiekvienam žmogui. Ši žinia skirta mums – Kristus prisikėlė, ir tas Kristaus prisikėlimo džiaugsmas yra ir mūsų džiaugsmas.

Po šv. Mišių gausiai susirinkę Betanijos lankytojai ir svečiai susibūrė jaukiai papuoštoje valgykloje. Čia su šventomis Velykomis visus pasveikino Betanijos vadovas Vladyslav Bortkevič ir palinkėjo Kristaus atneštos ramybės. Netrukus visi galėjo išvysti, kas teikia šią vidinę širdies ramybę, – Betanijos lankytojai ir savanoriai buvo parengę Kryžiaus kelio inscenizaciją. Ją režisavo Betanijos maldos grupės narės Laima Prat ir Violeta Pempienė, talkino Gailestingumo bendruomenė.

Po spektaklio arkivyskupas Gintaras Grušas, palaiminęs maistą, visus pakvietė ne tik vaišintis, bet ir džiaugtis tarpusavio bendryste.

Daugiau apie Betanijos socialinį centrą.

 

Fotografavo Tania Serket. Daugiau nuotraukų galite rasti Facebook galerijoje.