Šv. Sosto valstybės sekretorius susitiks su akademine bendruomene Šv. Jonų bažnyčioje

Kviečiame akademinę bendruomenę dalyvauti susitikime su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolin. Gegužės 9 d., pirmadienį, 11.15 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje kardinolas Pietro Parolin skaitys paskaitą „Šventojo Sosto diplomatinė veikla taikos labui“ („Diplomatic Activities of the Holly See at the Service of Peace“). Paskaitą moderuos dr. Vytautas Ališauskas.

Pirmą kartą po 1993-ųjų Jono Pauliaus II vizito į Lietuvą atvyksta aukščiausio rango Vatikano valstybės pareigūnas. Antrasis asmuo po popiežiaus Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin valstybinio vizito metu aplankys Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Prieš 23-ejus metus Šv. Jonų bažnyčioje įvykęs popiežiaus Jono Pauliaus II susitikimas su akademine bendruomene tąkart pulsavo atgautos Nepriklausomybės džiaugsmu. Daugelis prisimena, kokį postūmį laisvės siekusiems komunistinių vyriausybių valdomiems žmonėms turėjo šio popiežiaus vizitas Lenkijoje 1979-aisiais.

Šventasis Sostas ir toliau ieško matomų ir nematomų būdų nešti taiką karo ir priespaudos kamuojamiems žmonėms. Į Lietuvą atvykstantis Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin per dvidešimt metų darbo Vatikano diplomatinėje tarnyboje dalyvavo atkuriant sudėtingus ar visai nutrūkusius diplomatinius santykius, ieškojo būdų nešti laisvę prispaustiems žmonėms.

Kardinolas Pietro Parolin dirbo Nigerijos ir Meksikos nunciatūrose. Nigerijoje gerai pažino krikščionių-musulmonų santykių problematiką. Prisidėjo užmezgant diplomatinius Meksikos ir Šventojo Sosto santykius, nutrūkusius prieš 130 metų. 2002–2009 m. būdamas Vatikano valstybės santykių su kitomis valstybėmis pasekretoriumi aktyviai prisidėjo įtvirtinant Branduolinio ginklo neplatinimo sutartį. Atstovavo Vatikaną vizite į Šiaurės Korėją. Aktyviai dirbo atstatant diplomatinius santykius su Vietnamu ir atkuriant tiesioginį diplomatinį kontaktą su Kinija. Buvo apaštaliniu nuncijumi Venesueloje. Nuo 2013-ųjų eina Vatikano valstybės sekretoriaus pareigas.

Kardinolas Pietro Parolin atvyksta į Lietuvą 25-erių metų Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių atkūrimo sukakčiai paminėti. 1940 m. Šv. Sostas nepripažino Lietuvos okupacijos ir aneksijos, todėl Lietuvos diplomatinė atstovybė prie Šv. Sosto okupacijos metais nebuvo uždaryta. Atkūrus Nepriklausomybę 1991 m. rugsėjo 30 d. buvo atkurti ir pilnaverčiai diplomatiniai santykiai su Lietuvos valstybe.

TRUMPAI
LAIKAS IR VIETA: Gegužės 9 d., pirmadienį, 11.15 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
PASKAITA: „Šventojo Sosto diplomatinė veikla taikos labui“ („Diplomatic Activities of the Holly See at the Service of Peace“)
LEKTORIUS: Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin
MODERATORIUS: dr. Vytautas Ališauskas
KALBA: Anglų