Šv. Juozapo šventė Vilniaus kunigų seminarijoje

Vilniaus kunigų seminarijos bendruomenė minėjo seminarijos globėjo šv. Juozapo dieną. Šventės išvakarėse, kovo 18 dieną, J. Em. Audrys Juozas Bačkis vedė iškilmingą vakarinę maldą. Po maldos seminarijos bendruomenė pasveikino kardinolą su 54-osiomis kunigystės metinėmis.

Kovo 19 d. Seminarijoje vyko tradicinė tėvų diena. Šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas J. E. Gintaras Grušas, koncelebravo vysk. Arūnas Poniškaitis, seminarijos vadovybė ir svečiai kunigai. Po Eucharistijos šventimo klierikai parodė savo pastatytą spektaklį pagal V. Hugo romaną „Vargdieniai“.

Po vaidinimo visi susirinko šventinių pietų.

Daugiau šventės nuotraukų.