Sutvirtinimo sakramento teikimas Vilniaus arkivyskupijoje 2018 m.

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Kodėl reikia priimti Sutvirtinimo sakramentą? Sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Jį priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene. Sutvirtintas krikščionis iš naujo atranda jam suteiktas Šventosios Dvasios dovanas, turi daugiau drąsos liudyti krikščionišką tikėjimą. Taip krikščionio gyvenime atbaigiamas Krikštas, išliejama Šventosios Dvasios malonė ir sieloje įspaudžiama neišdildoma žymė, sustiprinamas tikėjimas.

Daugiau apie Sutvirtinimo sakramentą skaitykite čia.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO TEIKIMAS VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOJE 2018 METAIS

BAŽNYČIA DATA VALANDA IR KALBA
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo Balandžio 14 d. 12.00 (LT ir PL)
Sužionių Šv. Felikso Valua Balandžio 28 d. 10.00 (PL)
Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo Balandžio 28 d. 13.00 (LT ir PL)
Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko Balandžio 29 d. 10.00 (PL), 11.30 (LT)
Vilniaus Visų Šventųjų Balandžio 29 d. 12.00 (LT)
Vilniaus Šv. Teresės Balandžio 29 d. 11.00 (LT), 13.00 (PL)
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės Gegužės 5 d. 12.00 (LT ir PL)
Vilniaus Šv. Jonų Gegužės 6 d. 13.00 (LT)
Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilika Gegužės 12 d. 12.00 (LT)
Vilniaus Šv. Juozapo Gegužės 12 d. 15.00 (LT)
Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Gegužės 13 d. 17.00 (LT)
Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo Gegužės 19 d. 10.00 (PL), 12.00 (LT)
Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) Gegužės 19 d. 13.00 (PL)
Vilniaus Šventosios Dvasios Gegužės 19 d. 18.00 (PL)
Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) Gegužės 20 d. 13.00 (LT)
Medininkų Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero Gegužės 26 d. 12.00 (PL)
Vilniaus Arkikatedra bazilika Gegužės 26 d. 18.30 (LT)
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio Gegužės 27 d. 10.30 (LT)
Valkininkų Švč. M. Marijos Apsilankymo Gegužės 27 d. 12.00 (LT)
Parudaminio Kristaus Atsimainymo Birželio 2 d. 15.00 (LT ir PL)
Vilniaus Šv. Onos Birželio 2 d. 17.30 (LT)
Vilniaus Šv. Mikalojaus Birželio 3 d. 10.00 (LT)
Vaidotų Šv. apašt. Pauliaus Atsivertimo Birželio 9 d. 11.00 (PL), 13.30 (LT)
Paberžės Švč. Jėzaus Širdies Birželio 10 d. 10.45 (LT), 12.15 (PL)
Vilniaus Kristaus Karaliaus ir šv. K. Jėzaus Teresės Birželio 10 d. 11.00 (LT)
Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies Birželio 10 d. 11.30 (LT ir PL)
Vilniaus Šv. Jono Bosko Birželio 16 d. 9.00 (PL), 11.00 (LT)
Vilniaus Išganytojo (joanitų vienuolyno) Birželio 16 d. 11.30 (LT)
Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo Birželio 24 d. 12.00 (PL)
Šalčininkų Šv. apašt. Petro Liepos 1 d. 9.00 (LT), 12.00 (PL)
Pabradės Švč. M. Marijos, Šeimos Karalienės Liepos 1 d. 11.00 (LT ir PL)

 

PRIMENAME TIKINTIESIEMS:

  • Sutvirtinimo sakramentas teikiamas ne jaunesniems kaip 15 metų amžiaus katalikams, jau priėmusiems Atgailos ir Eucharistijos sakramentus.
  • Sutvirtinimo sakramento priėmimui būtina pasiruošti lankant katechezių ciklą, kurį sėkmingai užbaigus, parapijos klebonas išduoda nustatyto pavyzdžio Sutvirtinimo kortelę. Neturintys Sutvirtinimo kortelės šio sakramento priimti negali.
  • Sutvirtinimui iš anksto pasiruošiama atliekant Išpažintį.
  • Norint Sutvirtinimą priimti kitoje parapijoje, negu buvo lankytos pasiruošimo katechezės, būtina iš anksto apie tai pranešti parapijos, į kurią vykstama, klebonui.

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija