Spalį minime Misijų mėnesį

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. Jo iniciatyvos skirtos priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje.

Šv. Popiežius Jonas Paulius II yra sakęs: „Visuose kraštuose spalis turi būti laikomas Visuotinės misijos mėnesiu. Priešpaskutinis spalio sekmadienis pavadintas Pasauline misijų diena, ši diena yra katalikiško šventiškumo ir visuotinio solidarumo viršūnė.“

Popiežius Pranciškus šiemet parašė žinią pasaulinės Misijų Dienos proga, kuri 2022 metais minima spalio 23 dieną, sekmadienį (tekstas lietuvių kalba ir lenkų kalba). Šiųmetė tema – „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (1, 8). Tai kvietimas pažvelgti į kiekvieno pa­ krikštytojo misiją Kristaus liudijimo šviesoje. Esame misionieriai ne tada, kai skelbiame patys save, bet kai nešame gailestingąją Jėzaus meilę pasauliui.

2022 m. spalio mėnesiui yra išleista speciali knygelė (galima parsisiųsti lietuvių kalba ir lenkų kalba). Šioje knygelėje randama:

  • Ekumeninė krikščionių malda (iš enciklikos Fratelli tutti)
  • Alessandro Barelli SDB, Nacionalinės misijų tarnybos direktoriaus, pratarmė
  • Popiežiaus Pranciškaus citatos kiekvienai 2022 m. spalio mėn. dienai (iš enciklikos Fratelli tutti)
  • Švč. Mergelės Marijos rožinio švenčiant 2022 m. misijų mėnesį struktūra, maldos ir meditacijos
  • Popiežiaus Pranciškaus žinia 2022 m. Pasaulinės misijų dienos proga
  • Malda už misijas ir pasaulio evangelizaciją

Misijų mėnesio plakatai parsisiųsti lietuvių kalba ir lenkų kalba.

Medžiaga pamokoms mokyklose apie Misijų mėnesį: Https://misijos.katalikai.lt/medziaga/mokykloms

Visa Misijų mėnesio ir dienos medžiaga parsisiuntimui (lietuvių ir lenkų kalbomis): https://misijos.katalikai.lt/

2019-tais metais Lietuvoje buvo įsteigta nacionalinė Misijinės veiklos tarnyba, kurios vadovu paskirtas kun. Alessandro Barelli SDB. Ši tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos vyskupijomis, pristato Bažnyčiai ir visuomenei iniciatyvas, kurių paskirtis – sužadinti tikinčiųjų jautrumą misijų tikrovei. Be konkrečių siūlymų, misijinės veiklos skatinimo tikslas taip pat yra atkreipti dėmesį į tai, kas jau esame ir ką jau veikiame krikščioniškos bendruomenės viduje bei už jos ribų: skelbti čia ir dabar savo tikėjimą Jėzumi Kristumi.

Informacija parengta pagal misijos.katalikai.lt ir Misijinės veiklos tarnybos medžiagą.