Socialinis centras „Betanija“ švenčia 30 metų jubiliejų

„Betanija“ – gerai žinoma tiek vargstantiems, tiek pasiturintiems vilniečiams. Jau 30 metų čia pavalgyti ir nusiprausti susirenka tie, kurie neturi kur daugiau ateiti.

Vien praėjusiais metais čia pagalbos sulaukė per 1 000 žmonių, jiems padėjo daugiau nei 150 savanorių. Vis aktyviau prie tarnystės „Betanijoje“ prisideda įvairių įmonių komandos ir kiti geradariai.

„Susirinkus pasveikinti „Betaniją“ kyla klausimas, o kas gi ji? Juk tai mes: lankytojai, darbuotojai, savanoriai, rėmėjai ir visi svečiai, esame „Betanijos“ dalis, tad būtų teisinga, kad šiandien vieni kitus sveikintume – visi to nusipelnėme“, – į šventės dalyvius kreipėsi Vilniaus arkivyskupijos Carito socialinio centro „Betanija“ vadovas Miroslavas Seniutis.

Į Vilniaus arkivyskupijos Carito socialinio centro „Betanija“ 30 metų veiklos jubiliejų, kuris prasidėjo arkivyskupo Gintaro Grušo aukojamomis šv. Mišiomis, susirinko gausus lankytojų, darbuotojų, savanorių bei geradarių būrys. Dalyvavo pirmoji ponia Diana Nausėdienė, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų institucijų atstovai.

Po šv. Mišių skambėjo sveikinimai, buvo dalinamos šventinės vaišės, tortai. 300 susirinkusių lankytojų pietavo kartu su savanoriais ir svečiais.

D. Nausėdienė nuoširdžią padėką skyrė „Betanijos“ bendruomenės nariams, kurie visus šiuos metus vieni iš kitų mokydamiesi ir semdamiesi įkvėpimo žengė žmogiškosios atjautos, labdarystės ir solidarumo keliu.

„Globoti silpniausius duobėtame, prarajų kupiname gyvenime, nuoširdžia malda ir atidžiu rūpesčiu lydėti prisikėlime iš dvasinių smegduobių tikrai nelengva. Per tris dešimtmečius Betanija tūkstančiams Vilniaus gyventojų padėjo išgyventi sunkiausius būties išbandymus, dar daugiau, padės išgelbėti ateityje“, – neabejoja D. Nausėdienė.

Pirmajai poniai tekę savanoriauti Vilniaus arkivyskupijos Carito socialiniame centre „Betanija“ pandemijos metu dalijant maistą nepasiturintiems žmonėms. „Kiekvieną kartą, kai pamažu tyliai atstatote dėl vienos ar kitos priežasties susvyravusį pasitikėjimą kitais žmonėmis, jūs įkvepiate viltį, kad viskas bus gerai“, – akcentavo D. Nausėdienė.

„Būtent čia, „Betanijoje“, jau trisdešimt metų žmogus nepaisant socialinio statuso yra laukiamas kaip seniai matytas bičiulis. Atvirų širdžių aplinkoje, bendrystėje kiekvienas kviečiamas eiti nauju gyvenimo keliu. Dėkojame visiems už atvirus bendrystės namus, kvietimą gyvenimui“, – Ministrės Monikos Navickienės sveikinimą ir palaikymą perdavė Tomas Kavaliauskas.

Kardinolas A. J. Bačkis, 1992 m. gruodžio 8 d. pašventinęs ir atidaręs „Betanijos“ centrą, kurio iniciatorius ir steigėjas buvo jis pats, jautriai dalijosi prisiminimais, kad vos atvykus į Lietuvą, vienas pirmųjų darbų buvo šio centro kūrimas.

Pasak Evangelijos, Betanija – tai vieta, kur Kristus ateidavo pailsėti. Tad ir šiame centre žmonėms kuriama namų dvasia. Suteikiama ne tik sriubos lėkštė, bet ir šiltas žodis, padrąsinanti šypsena, draugiškas rankos paspaudimas.

A. J. Bačkis linkėjo, kad „Betanijos“ centro veikla ne tik plėstųsi, bet kad atvykstantys lankytojai galėtų geriau gyventi ir visi Lietuvos žmonės gebėtų atvirai priimti ir solidariai tiesti pagalbos ranką.

Per 30 veiklos metų „Betanija“ išaugo į socialinį centrą, kuriame šalia maisto ir higienos paslaugų socialiniai darbuotojai teikia profesionalią pagalbą, dienos centre vyksta koncertai, meniniai tapybos užsiėmimai, inicijavo darbą su žmonėmis gatvėje.

Arkivyskupas G. Grušas prieš palaimindamas šventines vaišes dalijosi, kad „Betanijos“ centrą galima apibūdinti stalo įvaizdžiu, prie kurio susėda visi atvykę lankytojai, savanoriai ir darbuotojai, o tai sudaro vieną šeimą. „Būtent, artimųjų šalia kiekvienam labiausiai ir reikia“, – kalbėjo arkivyskupas.

Vilniaus arkivyskupijos Carito socialinis centras „Betanija“ per 30 metų tūkstančiams Vilniaus miesto gyventojų suteikė ne tik pagalbos maistu ir higienos centro paslaugas, šiame centre žmonės turi galimybę kreiptis antstolių, socialinės išmokos, būsto, darbo paieškos ar kitais klausimais.

Daugiau šventės nuotraukų

Vilniaus arkivyskupijos Caritas