Šilėnų bažnyčioje – atnaujintas XVIII a. altorius

Į Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčią sugrįžo restauruotas XVIII a. šoninio altoriaus retabulas su paveikslais. Tai tapyta viršutinė altoriaus dalis, kurioje įkomponuoti du paveikslai „Rožinio Švč. Mergelė Marija“ ir „Šv Juozapas“.

Viename iš paveikslų vaizduojama Mergelė Marija su Kūdikiu Kristumi ant rankų, kurie teikia po Rožinį Šv. Dominykui ir Šv. Kotrynai Sienietei. Šis paplitęs Rožinio Švč. Mergelės Marijos vaizdavimo būdas paveiksle papildytas mėnulio pjautuvu po Švč. Mergelės Marijos kojomis – Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos ikonografiniu simboliu.

Antrame altoriaus retabulo tarpsnyje (viršuje) nutapytame paveiksle vaizduojamas Šv. Juozapas su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų.

Beveik 5 metrų aukščio Rožinio Marijos altoriaus restauravimo ir konservavimo darbai truko apie metus. Nuvalius dažų sluoksnius, kuriais buvo uždažytas retabulas, atsivėrė iliuzinė tapyba. Restauratoriai retušavo sunykusį polichromijos sluoksnį. Dabar altoriuje matyti tapytos kolonos su kaneliūromis, akanto lapų ornamentai, voliutos, marmuro fragmentai.

Už retabulo su paveikslais restauravimą dėkojame restauratorei Almai Valickienei, už altoriaus tvarkybos darbus staliui Mamertui Kamarauskui. Visais restauravimo darbais rūpinosi UAB „Restauracijos ir statybos trestas“. Atliktų darbų vertė virš 37 tūkst. eurų. Darbus finansavo – VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“.

Šilėnai – kaimas Vilniaus rajono vakaruose, dešiniajame Neries krante. Nedidelė Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia pastatyta 1725 metais. Bažnyčia yra medinė, liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, su bokšteliais. 1937 m. Šilėnų bažnyčia buvo padidinta ir tokia išlikusi iki dabar.