Sekminės Vilniaus Kalvarijose – su itin jaunatviška dvasia

Gegužės 17–20 d. Vilniaus Kalvarijose vyks Sekminių atlaidai. Pagal daugiau nei 300 metų trunkančią tradiciją, švęsti Sekminių į Vilniaus Kalvarijas vyks šeimos, kunigai, vienuoliai, išskirtinė programa laukia jaunimo.

Nuo penktadienio iš visos Lietuvos atvykę maldininkai eis Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią, įkurtą XVII amžiuje ir tiksliai atkartojantį kelią, kurį Jėzus Kristus ėjo Jeruzalėje, nešdamas Išganymo kryžių. Penktadienį tradiciškai į atlaidus vyksta kunigai ir vienuoliai, šeštadienio rytą itin laukiamos šeimos.

Švęsti Bažnyčios gimimo – Šventosios Dvasios atsiuntimo – šventę Kalvarijose aktyviai rengiasi Vilniaus arkivyskupijos jaunimas. Šeštadienį, gegužės 19 d., čia vyks Sekminių jaunimo diena RESTART. Greta Kalvarijų esančioje Šv. Juozapo kunigų seminarijoje jaunimui pranešimus skaitys Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, dr. Saulius Matulevičius. Vilniaus Kalvarijų pievoje koncertą surengs grupė iš Lenkijos „Legend of Kazimierz“, Jeruzalės mikrorajoną vakare nušvies jaunimo „Šviesos kelio“ procesija. Vėlyvas (22 val.) šv. Mišias Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje aukos Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Po Mišių iki paryčių tęsis Sekminių budėjimas, bus klausoma išpažinčių, giedos šlovinimo grupės iš skirtingų parapijų ir bendruomenių. Jaunimui skirtoje programoje laukiama kelių šimtų dalyvių (dalyviai kviečiami registruotis).

Pagrindinę atlaidų dieną – sekmadienį – šv. Mišias po atviru dangumi šalia Vilniaus Kalvarijų bažnyčios aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas (Mišias tiesiogiai transliuos LRT televizija). Po Mišių šventė Kalvarijų pievoje tęsis kartu su grupe „Folkenrol“.

Vilniaus Kalvarijos yra įtrauktos į Jono Pauliaus II piligrimų kelio maršrutą. XVII a. įrengiant Vilniaus Kalvarijas, buvo siekiama kuo tiksliau atspindėti Jeruzalės topografiją, orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir atstumus. Vilniaus Kalvarijos buvo iškilmingai pašventintos 1669 m. birželio 9 d. per Sekmines. Visoms bažnyčioms skambinant varpais, Vilniaus vyskupas Aleksandras Sapiega prie Paskutinės vakarienės stoties tarė žodį susirinkusiems maldininkams ir pats vedė juos Kryžiaus keliu, barstydamas iš Jeruzalės atvežtą žemę, sustiprinančią simbolinį Kalvarijų ryšį su Šventąja Žeme.

Sekminių atlaidų Vilniaus Kalvarijose programa

Sekminių jaunimo dienos „Restart“ programa