Prakartėlės iš visos Lietuvos – Vilniuje Bernardinuose

Gruodžio 30 dieną Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje (Maironio g. 10) atidaryta pranciškoniško prakartėlių konkurso „Pasitik kūdikėlį Jėzų su Šv. Pranciškumi“ geriausių darbų paroda. Joje eksponuojama šešiolika į finalą patekusių prakartėlių iš visos Lietuvos. Paroda veiks iki sausio 8 d., Trijų Karalių šventės, kada bus paskelbti konkurso nugalėtojai.

Toks pranciškoniškas prakartėlių konkursas Lietuvoje paskelbtas pirmą kartą ir iš karto sulaukė aktyvaus žmonių atsako ir įsitraukimo ­– iš viso konkurse dalyvavo net 73 darbai. Kaip teigia brolis pranciškonas, prakartėlės yra labai pranciškoniška tradicija, todėl broliams atrodė svarbu ją atgaivinti ir Lietuvoje.

„Tokią prakartėlę, kokią žinome dabar, 1223 metais pirmą kartą sugalvojo būtent šv. Pranciškus Asyžietis, norėjęs atkartoti Jėzaus gimimą Betliejuje ir padėti žmonėms geriau įsivaizduoti Evangelijoje aprašytą įvykį“, ­– pasakojo Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM.

Pasak A. Malakauskio, prakartėlės reikšmė ne ką mažesnė ir šiandien: „Tomas Celanietis Šv. Pranciškaus biografijoje rašo, kad tuo laikotarpiu, kai Pranciškus įrengė gyvą prakartėlę Grečio miestelyje, daugelis žmonių apie kūdikėlį Jėzų jau buvo užmiršę, todėl Kalėdų įvykio regimas atvaizdavimas buvo labai svarbus žmonių tikėjimui atgaivinti. Manau, jog ir šiandien yra labai panaši situacija. Kalėdų šventės visame pasaulyje švenčiamos labai plačiai, bet kuo toliau, tuo labiau išsitrina šventės esmė, ji pradedama vadinti „sezonine švente“. Prakartėlių gamyba ir konkursas pasitarnauja tam, kad būtų atgaivinta pati centrinė Šv. Kalėdų žinia, jog Kalėdos yra Dievo gimimo Žemėje šventė”, – sakė brolis Algirdas Malakauskis OFM. Jis taip pat džiaugėsi, kad prakartėlių gamyba subūrė šeimas praleisti laiką kartu per adventą.

Konkurso dalyviai parodė savo išradingumą ir pateikė iš įvairiausių medžiagų pagamintų prakartėlių. Jos buvo konstruojamos iš medžio, žolynų, vilnos, vaško, skalbinių segtukų, „lego“ detalių, popieriaus, siūlų, jūros nugludintų akmenų ir šakų bei kitų medžiagų. Ne vienoje prakartėlėje šalia Šventosios Šeimos figūrėlių kūdikėlį Jėzų pagerbia ir broliai pranciškonai.

Kadangi pirmasis konkursas sulaukė sėkmės, broliai pranciškonai tikrai jį organizuos ir ateinantį adventą bei turi svajonių apie konkurso plėtrą. Jau šiemet savo prakartėles pateikė ne tik šeimos, bet ir įmonės darbuotojai, nuteistasis iš Lukiškių kalėjimo, neįgalus vaikas iš Klaipėdos, Pranciškonų gimnazijos mokiniai. Tai rodo, jog yra poreikis daryti skirtingas konkurso kategorijas.

Apie Mažesniųjų brolių ordiną

Šv. Pranciškaus Asyžiečio (1181–1226) įkurtas Mažesniųjų brolių ordinas (lot. Ordo Fratrum Minorum, sutrumpintai OFM) plačiau žinomas pranciškonų vardu. Šis ordinas yra Katalikų Bažnyčiai priklausanti vienuolių brolija, Lietuvoje įsikūrusi dar XV amžiuje, kai juos į Vilnių pasikvietė Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis.

Iškentėję sovietinę priespaudą ir į išeiviją pasitraukę broliai šalies nepriklausomybės pradžioje atkūrė tarpusavio ryšius, sulaukė naujų pašaukimų ir tęsia beveik septynis šimtmečius nenutrūkstančią veiklą – tarnauja parapijose, dirba su onkologiniais ligoniais, priklausomais žmonėmis, nuteistaisiais, rūpinasi jaunimo švietimu Pranciškonų gimnazijoje.