Šventojo Tėvo parama migrantams Lietuvoje – dvasinis artumas ir tėviškas padrąsinimas

Popiežius Pranciškus skyrė 50 tūkst. eurų paramą Vilniaus arkivyskupijos Caritui, kad paremtų jo veiklą su migrantais Lietuvos rytiniame pasienyje. Lėšos skirtos per Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasteriją.

„Ši parama yra tiesioginė dvasinio artumo ir tėviško padrąsinimo išraiška, kurią popiežius Pranciškus išreiškė daug kartų“, – sakoma Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos komunikate. 2021 metų pabaigoje ir 2022 metų pradžioje popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio susitikimų metu ne kartą kalbėjo apie migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų situaciją šiame regione.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako: „Dėkojame Šventajam Tėvui už dvasinį artumą migrantams, o taip pat jo tėvišką padrąsinimą visiems, dirbantiems ir savanoriaujantiems su prieglobsčio prašytojais. Šventasis Tėvas šiuo gestu simboliškai primena, kad ypač čia nuolat gyvenantieji esame kviečiami labai rimtam gailestingumo darbui – keliaujantįjį priglausti.“

Vilniaus arkivyskupijos Carito vadovė Audronė Kairienė sako: „Esame ypatingai dėkingi už ženklią paramą. Popiežiaus Pranciškaus palaikymas  – tai ne tik materiali parama, bet ir didžiulis dvasinis palaikymas bei paskata visiems Vilniaus arkivyskupijos Carito darbuotojams, savanoriams ir mus palaikantiems geradariams. Kartu tikimės, kad ši popiežiaus skirta parama taps paraginimu visuomenėje aktyviai atsigręžti ir pamatyti brolius bei seseris, atsidūrusius nelaimėje.“

Pasak Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pranešimo, bendradarbiaujant su Apaštališkąja nunciatūra Lietuvoje, ši suma bus panaudota teikiant pagalbą, perkant vaistus, maisto produktus, šiltus drabužius, kad būtų palengvintos sunkios žmonių gyvenimo sąlygos žiemos metu, vis dar aštrinamos ir pandeminės krizės.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas, dirbdamas su migrantais, prašančiais prieglobsčio, per 2021 metus suteikė pagalbą 622 vaikams, 3397 suaugusiems. Suteiktos 1829 socialinės konsultacijos; 266 įdarbinimo specialisto konsultacijos; 310 teisininko konsultacijų; 521 psichologo konsultacija; 2062 lietuvių kalbos mokymo valandos.

Palyginimui  – nuo 2019 m. iki 2021 m. birželio mėn. Vilniaus arkivyskupijos Caritas suteikė pagalbą daugiau nei 800 prieglobsčio prašantiems asmenims 2021 m. birželio mėn. įsibėgėjus migrantų krizei prieglobsčio prašytojų skaičius išaugo 8 kartus.

Šiuo metu Pabradėje Vilniaus arkivyskupijos Carito darbuotojai ir savanoriai aktyviai teikia humanitarinę pagalbą (drabužiais ir higienos priemonėmis), teisines konsultacijas, užtikrina medicininės pagalbos pasiekiamumą, kuria ir organizuoja užimtumo veiklas: futbolo turnyrus, muzikos koncertus, dailės terapijas ir kt., organizuoja dvasinę paramą – kas savaitę švenčiamos šv. Mišios, susitinkama dvasiams pokalbiams.

Daugiausiai dėmesio skiriama santykiui su prieglobsčio prašančiaisiais. Tam darbuotojai ir savanoriai negaili nei valandų, nei vidinių jėgų priimant emocinį krūvį ir nešant viltį ten gyvenantiems migrantams. Dėmesys, pažinimas ir įvairiapusė pagalba leidžia kurti pagarbos ir supratimo ryšį, kuris jau pusmetį uždarytiems prieglobsčio prašantiems žmonėms leidžia pakelti išgyvenamus sunkumus.

 

Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pranešimas žiniasklaidai apie skirtą paramą.